Tartu linn ja Tartu Teaduspark on loonud MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA), kelle eesmärk on nõustada elanikke, omavalitsusi ja ühistuid energiasäästu teemadel. TREA aitab otsustada, millest on mõttekas rekonstrueerimist alustada, ja on teie kõrval protsessi lõpuni.

„Korteriühistutel on enamasti tarvis selgitada kõigepealt välja hoone hetkeseisukord ja arvutada, kust on kõige mõttekam rekonstrueerimisega alustada,“ ütleb TREA ekspert, ehitusinsener Kalle Virkus. „Oleme kasvanud oma 10 aasta jooksul üle-eestiliseks organisatsiooniks, nõustades ja konsulteerides peamiselt energiasäästlikkuse, taastuvenergia ning energiajuhtimise ja -planeerimise valdkonnas. Aitame koduomanikel nii kortermajades kui ka eramajades, samuti omavalitsustel ja väiksematel ettevõtetel leida lahendusi, millele rahakott peale hakkab.“

Ta nendib, et iga objekt on rätsepatöö, sest on erinevas seisukorras, erinevatest materjalidest ja erinevalt hooldatud. „Tavaliselt on esimene asi, millele tasub energiakao puhul tähelepanu pöörata, katus ja aknad. Aastakümneid vahetamata aknad hakkavad kaugelt silma. Energiasäästlikkusele aitab palju kaasa ka pööningu soojustamine. Mõnes majas on aga küttesüsteem nii kehvas seisukorras, et elanikud hoiavad sooja saamiseks kõik avad kinni, mis tekitab omakorda probleeme ventilatsiooniga.“

TREA ülesanne on leida nõrgad kohad, luua tegevustest ülevaade ja hoida ühistul n-ö käest kinni terve protsessi jooksul. „Näiteks aitame koostada projekteerimise lähteülesanded, mille järgi saab projekteerija teha projekti. Samuti pakume omanikujärelevalve teenust, mis on nii KredExist toetuse saamiseks kui ka pangalaenu puhul ette nähtud,“ tutvustab Virkus. „Ja kui ühistu mingil põhjusel KredExist toetust ei saa, aitame leida soodsamaid lahendusi ja jälgida rekonstrueerimistööde kulgu. Omanikujärelevalve kohustus on kehtestatud ehitusseadustikuga ja on selge, et tellija ei ole ega peagi olema ehituses nii pädev, et ta suudaks ehitajat kontrollida.“

Eesmärk on tõhus, madala süsinikuemisiooniga ja hea sisekliimaga maja

TREA teenuste hulka kuulub kõik, mis puutub renoveerimisse mõtte teostusest hilisema energiasäästlikkuse seireni. Sealhulgas raport tulemuste saavutamise kohta ehk majade ülevaatamine, renoveerimise vajaduse analüüs, renoveerimise plaani koostamine, projekteerimise lähteülesande koostamine, finantside soovitamine, projekteerimise ja ehituse korraldamine, tulemuste hindamine. Eesmärk on Virkuse sõnul tõhus, madala süsinikuemisiooniga ja hea sisekliimaga maja.

TREA teeb koostööd ka energiaühistute ehk elanike, linlaste ja kogukonnaliikmetega, et rajada energiatootmisüksusi nagu päikese- ja tuulepargid ühistu vormis. TREA on abiks nii nõustamisel ja konsulteerimisel kui ka rajamisel ja juhtimisel. „Koos oleme võimekamad ja ka riskid on väiksemad,“ sõnab Virkus. „Lisaks koostame energia- ja kliimakavasid, kaasates sellesse kõik asjasse puutuvad kogukonnaliikmed. Oleme koostanud kavasid ja koostame neid jätkuvalt nii omavalitsustele kui ka maakondadele.“

TREA pakub oma teenust üle Eesti. Koostöös KredExiga pakutakse Lääne-Eestis, saartel ja Kagu-Eestis ka konsultatsiooni. Asutuses töötab üle kümne töötaja, alates energeetika- ja ehitusinseneridest kuni majandusgeograafideni, kes on oma valdkonna spetsialistid.

www.trea.ee