Valgustuse põhiülesanne on anda ruumi või välialale piisavalt valgust selleks, et seal turvaliselt ja mugavalt liikuda, töötada, toimetada jne. Energiasäästlik valgustus on kombinatsioon väikseimast võimalikust energiatarbimisest ja valguse kvaliteedinäitajatest.

Hulk kortermaju on juba kenasti renoveeritud, sh elektrisüsteem koos valgustusega uuendatud, kuid paljud majad on jätkuvalt tööde ootel. Üha enam tähelepanu pööratakse rohelisele mõtteviisile. Leedvalgustusele üleminek on üks võimalus, kuidas saavutada kvaliteetne ja samas keskkonnasäästlik valgustuslahendus. Järgmine lugu aitab koondada mõtteid, millele on mõistlik kortermaja valgustuse uuendamisel tähelepanu pöörata ja missu­guseid ohte vältida.

Kortermajades on põhitähelepanu järgmiste üldalade valgustusel:

 • trepikodade valgustus
 • välisvalgustus
 • abiruumide valgustus (nt keldrid, prügikonteinerite hoidlad )
 • parkimisalade valgustus (kui maja keldrisse on ehitatud autode parkimiseks kohad)
 • autode väliparkla valgustus

Mida tuleks valgustite valikul kindlasti arvesse võtta ja miks odav hind ei tohiks olla ainus kriteerium?

Paljudes kortermajades soovitakse trepikodadesse lihtsat ja nüüdisaegset valgustust, mida saab lülitist sisse-välja lülitada. Selleks sobivad vastupidavatest materjalidest (polükarbonaat) leedplafoonid. Samas ei ole kuigi mõistlik, et korteriühistu esindaja läheb lähimasse ehitusmaterjalide poodi, valib sealt odavaima ümmarguse plafooni, ostab 100 tükki ära ja laseb kellegi tuttava tuttaval isehakanud „spetsialistil“ need trepikoja lakke kruvida.

Valgustuslahenduse kavandamisel tuleb kindlasti pöörata tähelepanu vähemalt järgmistele osadele:

 • valgustuse projekt ja selle kvaliteet (kindlasti peab projekteerija järgima valgusti uuendatud standardi EVS-EN12464-1:2021 nõudeid renoveeritava ala kohta)
 • valguse kvaliteet
 • valgustite kvaliteet
 • paigaldustöö kvaliteet
 • valgustuse mõõdistused spetsialisti poolt pärast paigaldust

Järgmisena peatume neil teemadel natuke põhjalikumalt ja vaatame, kuidas oleks kõige õigem toimetada.

1. Valgustuse kavandamine on üks osa kortermaja edukast renoveerimisest. See eeldab paigalduskoha lähteandmete alusel korralike valgusarvutuste tegemist ja eri lahenduste võrdlemist. Kindlasti tuleks selles etapis kaasata pädev elektriprojekteerija, kes on kursis ajakohaste valgustusstandardite ja eeskirjadega ning oskab soovitada häid tehnilisi lahendusi. Usaldusväärsete projekteerijate leidmisel on abiks Eesti Elektri­tööde Ettevõtjate Liit (EETEL): http://eetel.ee/liikmete-nimekiri/

2. Nii nagu majal ja majal on vahe, on ka valgustitel ja valgusel suur erinevus. Olulised valguskvaliteedi näitajad on näiteks:

 • valgusti (mitte valgusallika!) väljuv valgusvoog (lm) ja selle suhtarv, võrreldes valgusti võimsusega (lm/W);
 • valgusvärv (nn soe või külm valgus). Tuntud valgustite valmistaja Ensto on viimastel aastatel uuendanud mitmeid tooteid ja üle on mindud kliendisõbralikule lahendusele, kus plafoonvalgustid on varustatud ümberlülitiga 3000K või 4000K. Need valgustid tunneb ära tootekoodis oleva „DW“ järgi (nt AVR320.110L/DW);
 • värviedastusindeks CRI peab olema sisevalgustitel standardi järgi Ra > 80;
 • valgusallika eeldatav tööiga.

Leedvalgustite tööiga võib väga suuresti erineda. Tähele­panu ei tuleks pöörata ainult töötundide arvule (nt 50 000; 80 000 või 100 000), vaid ka sellele järgnevale tähtede ja numbrite kombinatsioonile. L-väärtus (nt L80) tähendab, et lubatud tööea möödudes on alles veel 80% algsest valgusvoost. Standardi järgi peavad valgusti tootjad määrama, millise ajaühiku jooksul ja kui palju leedvalgusti tegelik eluiga väheneb ning näitama seda tootelehel. Ensto tootevalikusse kuuluvad aastast 2021 pika elueaga valgustid, mida saab tuvastada uue eluea 100 000 h sümboli järgi.

Trepikodade valgustid asuvad mõnikord raskesti ligi­pääsetavates kohtades (nt kõrgel trepi kohal). Seega, mida pikema tööeaga valgustid on, seda harvem on vaja neile pärast paigaldust ligi pääseda.

3. Valgustite valikul tuleb arvestada järgmisi tegureid:

 • kliendi soov ja ettekujutus (nt liikumisanduriga valgusti);
 • vastavus projekteerija nõuetele;
 • kus ja kelle poolt valgustid on välja töötatud ja valmis­tatud (tuntud või tundmatu kaubamärk);
 • materjalide tugevus, millest valgustid on valmistatud (löögitugevus ehk vandaalikindlus, vastupidavus kesk­konnatingimustele jne);
 • valgusallikate vahetamise võimalused (paljudel leedvalgustitel ei saa valgusmooduleid vahetada – mis saab siis, kui valgusti ühel päeval enam ei tööta?);
 • hooldusvajadus;
 • paigaldamise lihtsus ja kiirus;
 • saadavus Eestis ka aastate pärast (kui tuntud ja usal­dusväärne on tootja, kus ta asub või kes teda Eestis esindab).

4. Kui sobivad valgustid on välja valitud, seisab ees veel üks oluline valik – tuleb leida elektripaigaldaja. Siin ei tohi kindlasti mõelda nii, et juhe klemmi alla ja mõni kruvi kinni keerata. Korrusmajades on sageli tegu liikumisanduriga valgustitega, need on vaja paigal­damise käigus seadistada ja vaja läheb eriteadmisi. Pädeva elektritööde ettevõtte leidmisel on abiks juba mainitud EETEL-i koduleht (http://eetel.ee/liikmete-nimekiri/).

Kui rääkida valgustite energiasäästlikkusest, siis üks suur kokkuhoiu koht on võimalikud  juhtimisvõimalused. Väga tihti kasutatakse seda funktsiooni üldtrepikodade ja koridoride valgustamiseks. Juhtimisvõimalustega on põhiliselt sisseehitatud liikumisan­duritega valgustid (PIR või radar), hämardatavad valgustid, omavahel juhtmevabalt suhtlevad valgustid jne. Sealjuures tasub tähele panna, et liftiga majades võivad radarvalgustid reageerida ka lifti liiku­misele, kui anduri tundlikkus on reguleerimata.

Tänavad, autoparklad ja pargid samuti valgeks

Mitte ainult majas sees, vaid ka maja ümbruses peab olema pimedal aastaajal alati turvaline ja mugav. Juba 5 aastat on Ensto olnud suure välisvalgustite tootja Schréder koostööpartner. 113-aastane valgustite tootmise kogemus tagab väga hea kvaliteedi ja Schréderi valgustitel on kõik välisvalgustusele antavad kvaliteedisertifikaadid (ENEC või ENEC Plus).

Väga  paljud  Eesti linnad ja omavalitsused on viimaste aastate jooksul saanud uued Schréderi tänava- ja pargivalgustid. Kui see on osutunud eelistatud lahenduseks avalikku linnaruumi, sobib see suurepäraselt ka kortermajade lähiümbrusse.

Kokkuvõtteks

Valgustuse ja valgustite maailm uueneb kiiresti. Turul pakutav valik on väga lai ja pidevas muutumises. Järjest lisandub uute nimedega valgusteid ja teisi kaob ära. Samas on olemas kaubamärgid, mis püsivad aastast aastasse. Ostjale tähendab see kindlustunnet, sest tootja, kes on tegelenud valgustusega edukalt aastakümneid, on usaldusväärne tarnija ja tema tooted on järeleproovitud kvaliteediga. Üks sellistest on laia suunitlusega Soome elektrimaterjalide kontsern Ensto, kelle valgustid valmivad Eestis Paides. Tänavu saab sellest juba 30 aastat, kui Ensto Eestisse tuli, aga valgustite väljatöötamise ja tootmise ajalugu on kontsernis hoopis pikem.

Eesti valgustirikkal turul tasub ikka usaldada tootjaid, kelle lahendused on loodud just põhjamaise kesk­konna jaoks ja tootmise asukoht siinsamas lisab kind­lustunnet.

Ivar Kurg

Valgustuse projektimüügijuht

Ensto Building Systems

https://www.ensto.com/et/bulding-systems/tooted/valgustus/
https://www.schreder.com/en/products

Soovitused ja ohukohad, kui kortermajas on plaanis uuendada valgustust

Valgustuse põhiülesanne on anda ruumi või välialale piisavalt valgust selleks, et seal turvaliselt ja mugavalt liikuda, töötada, toimetada jne. Energiasäästlik valgustus on kombinatsioon väikseimast võimalikust energiatarbimisest ja valguse kvaliteedinäitajatest.

Hulk kortermaju on juba kenasti renoveeritud, sh elektrisüsteem koos valgustusega uuendatud, kuid paljud majad on jätkuvalt tööde ootel. Üha enam tähelepanu pööratakse rohelisele mõtteviisile. Leedvalgustusele üleminek on üks võimalus, kuidas saavutada kvaliteetne ja samas keskkonnasäästlik valgustuslahendus. Järgmine lugu aitab koondada mõtteid, millele on mõistlik kortermaja valgustuse uuendamisel tähelepanu pöörata ja missu­guseid ohte vältida.

Kortermajades on põhitähelepanu järgmiste üldalade valgustusel:

 • trepikodade valgustus
 • välisvalgustus
 • abiruumide valgustus (nt keldrid, prügikonteinerite hoidlad )
 • parkimisalade valgustus (kui maja keldrisse on ehitatud autode parkimiseks kohad)
 • autode väliparkla valgustus

Mida tuleks valgustite valikul kindlasti arvesse võtta ja miks odav hind ei tohiks olla ainus kriteerium?

Paljudes kortermajades soovitakse trepikodadesse lihtsat ja nüüdisaegset valgustust, mida saab lülitist sisse-välja lülitada. Selleks sobivad vastupidavatest materjalidest (polükarbonaat) leedplafoonid. Samas ei ole kuigi mõistlik, et korteriühistu esindaja läheb lähimasse ehitusmaterjalide poodi, valib sealt odavaima ümmarguse plafooni, ostab 100 tükki ära ja laseb kellegi tuttava tuttaval isehakanud „spetsialistil“ need trepikoja lakke kruvida.

Valgustuslahenduse kavandamisel tuleb kindlasti pöörata tähelepanu vähemalt järgmistele osadele:

 • valgustuse projekt ja selle kvaliteet (kindlasti peab projekteerija järgima valgusti uuendatud standardi EVS-EN12464-1:2021 nõudeid renoveeritava ala kohta)
 • valguse kvaliteet
 • valgustite kvaliteet
 • paigaldustöö kvaliteet
 • valgustuse mõõdistused spetsialisti poolt pärast paigaldust

Järgmisena peatume neil teemadel natuke põhjalikumalt ja vaatame, kuidas oleks kõige õigem toimetada.

1. Valgustuse kavandamine on üks osa kortermaja edukast renoveerimisest. See eeldab paigalduskoha lähteandmete alusel korralike valgusarvutuste tegemist ja eri lahenduste võrdlemist. Kindlasti tuleks selles etapis kaasata pädev elektriprojekteerija, kes on kursis ajakohaste valgustusstandardite ja eeskirjadega ning oskab soovitada häid tehnilisi lahendusi. Usaldusväärsete projekteerijate leidmisel on abiks Eesti Elektri­tööde Ettevõtjate Liit (EETEL): http://eetel.ee/liikmete-nimekiri/

2. Nii nagu majal ja majal on vahe, on ka valgustitel ja valgusel suur erinevus. Olulised valguskvaliteedi näitajad on näiteks:

 • valgusti (mitte valgusallika!) väljuv valgusvoog (lm) ja selle suhtarv, võrreldes valgusti võimsusega (lm/W);
 • valgusvärv (nn soe või külm valgus). Tuntud valgustite valmistaja Ensto on viimastel aastatel uuendanud mitmeid tooteid ja üle on mindud kliendisõbralikule lahendusele, kus plafoonvalgustid on varustatud ümberlülitiga 3000K või 4000K. Need valgustid tunneb ära tootekoodis oleva „DW“ järgi (nt AVR320.110L/DW);
 • värviedastusindeks CRI peab olema sisevalgustitel standardi järgi Ra > 80;
 • valgusallika eeldatav tööiga.

Leedvalgustite tööiga võib väga suuresti erineda. Tähele­panu ei tuleks pöörata ainult töötundide arvule (nt 50 000; 80 000 või 100 000), vaid ka sellele järgnevale tähtede ja numbrite kombinatsioonile. L-väärtus (nt L80) tähendab, et lubatud tööea möödudes on alles veel 80% algsest valgusvoost. Standardi järgi peavad valgusti tootjad määrama, millise ajaühiku jooksul ja kui palju leedvalgusti tegelik eluiga väheneb ning näitama seda tootelehel. Ensto tootevalikusse kuuluvad aastast 2021 pika elueaga valgustid, mida saab tuvastada uue eluea 100 000 h sümboli järgi.

Trepikodade valgustid asuvad mõnikord raskesti ligi­pääsetavates kohtades (nt kõrgel trepi kohal). Seega, mida pikema tööeaga valgustid on, seda harvem on vaja neile pärast paigaldust ligi pääseda.

3. Valgustite valikul tuleb arvestada järgmisi tegureid:

 • kliendi soov ja ettekujutus (nt liikumisanduriga valgusti);
 • vastavus projekteerija nõuetele;
 • kus ja kelle poolt valgustid on välja töötatud ja valmis­tatud (tuntud või tundmatu kaubamärk);
 • materjalide tugevus, millest valgustid on valmistatud (löögitugevus ehk vandaalikindlus, vastupidavus kesk­konnatingimustele jne);
 • valgusallikate vahetamise võimalused (paljudel leedvalgustitel ei saa valgusmooduleid vahetada – mis saab siis, kui valgusti ühel päeval enam ei tööta?);
 • hooldusvajadus;
 • paigaldamise lihtsus ja kiirus;
 • saadavus Eestis ka aastate pärast (kui tuntud ja usal­dusväärne on tootja, kus ta asub või kes teda Eestis esindab).

4. Kui sobivad valgustid on välja valitud, seisab ees veel üks oluline valik – tuleb leida elektripaigaldaja. Siin ei tohi kindlasti mõelda nii, et juhe klemmi alla ja mõni kruvi kinni keerata. Korrusmajades on sageli tegu liikumisanduriga valgustitega, need on vaja paigal­damise käigus seadistada ja vaja läheb eriteadmisi. Pädeva elektritööde ettevõtte leidmisel on abiks juba mainitud EETEL-i koduleht (http://eetel.ee/liikmete-nimekiri/).

Kui rääkida valgustite energiasäästlikkusest, siis üks suur kokkuhoiu koht on võimalikud  juhtimisvõimalused. Väga tihti kasutatakse seda funktsiooni üldtrepikodade ja koridoride valgustamiseks. Juhtimisvõimalustega on põhiliselt sisseehitatud liikumisan­duritega valgustid (PIR või radar), hämardatavad valgustid, omavahel juhtmevabalt suhtlevad valgustid jne. Sealjuures tasub tähele panna, et liftiga majades võivad radarvalgustid reageerida ka lifti liiku­misele, kui anduri tundlikkus on reguleerimata.

Tänavad, autoparklad ja pargid samuti valgeks

Mitte ainult majas sees, vaid ka maja ümbruses peab olema pimedal aastaajal alati turvaline ja mugav. Juba 5 aastat on Ensto olnud suure välisvalgustite tootja Schréder koostööpartner. 113-aastane valgustite tootmise kogemus tagab väga hea kvaliteedi ja Schréderi valgustitel on kõik välisvalgustusele antavad kvaliteedisertifikaadid (ENEC või ENEC Plus).

Väga  paljud  Eesti linnad ja omavalitsused on viimaste aastate jooksul saanud uued Schréderi tänava- ja pargivalgustid. Kui see on osutunud eelistatud lahenduseks avalikku linnaruumi, sobib see suurepäraselt ka kortermajade lähiümbrusse.

Kokkuvõtteks

Valgustuse ja valgustite maailm uueneb kiiresti. Turul pakutav valik on väga lai ja pidevas muutumises. Järjest lisandub uute nimedega valgusteid ja teisi kaob ära. Samas on olemas kaubamärgid, mis püsivad aastast aastasse. Ostjale tähendab see kindlustunnet, sest tootja, kes on tegelenud valgustusega edukalt aastakümneid, on usaldusväärne tarnija ja tema tooted on järeleproovitud kvaliteediga. Üks sellistest on laia suunitlusega Soome elektrimaterjalide kontsern Ensto, kelle valgustid valmivad Eestis Paides. Tänavu saab sellest juba 30 aastat, kui Ensto Eestisse tuli, aga valgustite väljatöötamise ja tootmise ajalugu on kontsernis hoopis pikem.

Eesti valgustirikkal turul tasub ikka usaldada tootjaid, kelle lahendused on loodud just põhjamaise kesk­konna jaoks ja tootmise asukoht siinsamas lisab kind­lustunnet.

Ivar Kurg

Valgustuse projektimüügijuht

Ensto Building Systems

https://www.ensto.com/et/bulding-systems/tooted/valgustus/
https://www.schreder.com/en/products