Kõik, mis liigub, see kulub. Seda teavad kõik ja see kehtib ka küttesüsteemide puhul. Kulumist küttesüsteemis on aga võimalik ennetada, kui saame jälgida ja analüüsida seadmete käitumist.

Pädev hooldustehnik teab, kuidas üks küttesüsteemi osa võib teist mõjutada ja kuidas eri osi omavahel koostööle suunata. Kui Anrebell OÜ alustas katlamajade hooldusega 1993. aastal, olid paljud soojasõlmed ja katlamajad üsna manuaalsed. Ametis olid katlakütjad ja rajoonide peale soojasõlme reguleerijad. Tavaliselt olid kortermajade radiaatorid talvel tulikuumad ja toa temperatuuri reguleeriti akendega. Tänapäeval ei oleks see enam mõistlik – küttearved sunniksid meid kohe paremaid lahendusi otsima.

Ajaga on saavutatud küttesüsteemides suur kokkuhoid tänu moodsatele seadmetele, täpsele reguleerimisele ja automaatikaseadmetele, mis teevad kõike ise. Elu on muutunud mugavaks ja katlakütja ametikoht on jäänud ainult suurema riskiga asutustesse. Paraku on järelevalveta küttesüsteem omanikul tegelikult unustatud ja meenub alles siis, kui midagi enam ei tööta. Järelevalve katla või soojasõlme üle on aga see, millelt säästmine võib märkamatult kulusid suurendada. Seetõttu peaks hooldusteenus jälgima seadmete seisundit ja optimaalset kütmist.

Praeguseks on Anrebell OÜ viinud katlamajade hoolduse hoopis teisele tasemele. Juba kaks aastat oleme hallanud oma klientide seadmete tööd interneti kaudu ööpäev läbi. Me suudame ennustada seda, millal paisupaagist kompensatsioonirõhk otsa saab. Me näeme maja sooja vee tarbimise graafikut, mida saame võrrelda boileri rõhu ja temperatuuriga kellaajaliselt. Seda kõike võimaldab BoilerWebi kontrollseadis, mis asendab soojasõlme automaatikaseadmeid ja lisab palju võimalusi. Meie hoolduslepinguga kaetud klient ei pruugi isegi teada, et tema seadmetega vahepeal mingi tõrge oli, sest meie tehnik on selle juba kõrvaldanud.

BoilerWebi kontrollseadis oskab juhtida, mõõta, salvestada andmeid graafikusse, edastada teateid ja pidada hoolduslogi. BoilerWebile pole vaja lisada internetikaablit, piisab toitepingest ja seadis loob endale ise mobiilse internetiühenduse. BoilerWebi saab juhtida veebikeskkonna kaudu (www.boilerweb.ee) ja see on tegelikult lihtne. Seal saab määrata kasutajaid, kes saavad õiguse kliendi seadmeid jälgida ja juhtida ning ühtlasi häirete kohta sõnumeid.

Praeguseks on meie teenust koos BoilerWebi katlamaja kontrollseadisega tellinud ka kinnisvara üldhaldust pakkuvad ettevõtted nagu Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, Aktsiaselts TTP, Halduspluss OÜ ja paljud korteriühistud, sest kõik soovivad vähem probleeme ja rohkem rahulolu. Mis on aga BoilerWebi juures eriti tore? See on Eestis välja mõeldud ja toodetud elektroonikaseade ning selle paigaldamiseks pole vaja programmeerijat.