Klaas on pakendimaterjal, mis tekitab kõige vähem jäätmeid, kuna seda saab töödelda peaaegu lõputu arv kordi. Klaasi olmejäätmetest eraldi sorteerimisel on klaasi elutee väga pikk. Kui see aga olmejäätmetesse visata, lõpeb klaasi teekond Iru jäätmete põletusjaamas või prügimäel.

Selleks et kokku kogutud klaas oleks võimalikult puhas ja selle saaks ringlusse suunata, pakub Eesti Pakendiringlus Tallinna ja Tartu korteriühistutele võimalust liituda klaaspakendi kogumise teenusega.

Mida pakume?

  • Klaaspakendikonteinerite tühjendamist tasuta, vältides konteinerite ületäitumust.
  • Sortimisjuhendit kõikidele korteritele postkastidesse tasuta.
  • Jäätmemaja seinale kinnitatavat sortimisjuhendit tasuta.
  • 240-, 360-, 500- või 660-liitrise konteineri (suurus teie valikul) renti alates 3 eurost kuus. Esimese 6 kuu rent on tasuta.
  • Soovi korral partnerlust, koolitusi ja õppematerjale jäätmete sortimise, jäätmekäitluse planeerimise ja muudel jäätmekäitlusteemadel tasuta.

Miks see on korteriühistule kasulik?

  • Klaaspakendeid eraldi kogudes on võimalik vähendada kulutusi segaolmejäätmetele.
  • Väikese muudatusega ühistu jäätmekorralduses on võimalik anda suur panus keskkonna heaks.
  • Pakume valdkonna spetsialistidena soovi korral täielikku nõustamist pakendialal: planeerimisest kuni elanike teadlikkuse suurendamiseni.

Mis saab klaasist edasi?

See, kuhu konkreetne konteineritäis klaasi suunatakse, sõltub klaasi puhtusest, aga ka sellest, missugustes tehastes toorainet parasjagu vajatakse. Suur osa meie kogutud klaaspakenditest suunatakse ringlusse Järvakandis asuva töötlustehase kaudu, kus tehakse uusi pudeleid ja purke. Klaaspakendeid on võimalik suunata ringlusse ka betoonplokkide valmistamiseks: sellisel juhul purustatakse klaas peaaegu liivaks ja lisatakse betoonblokkide valmistamiseks segusse. Osa klaaspakendeid ka eksporditakse pudelite ja purkide tegemiseks.

Kui kogud oma klaaspurgid ja -pudelid eraldi kokku ning paned need Eesti Pakendiringluse klaasikonteinerisse, suuname meie klaasi ringlusse ja anname lubaduse metsastada iga kokku kogutud 10 000 tonni klaasi kohta viis hektarit maad. Sedasi aitame kaasa süsiniku sidumisele, mitmekesisuse suurendamisele ja puhtamale loodusele. Niisiis, ära viska klaaspakendit segaolme- ega ka segapakendikonteinerisse, vaid kogu see eraldi kokku ja pane klaasikonteinerisse. Vaata täpsemalt kodulehelt www.pakendiringlus.ee.   

Aitäh, et sorteerid ja aitad hoida loodust!

Sortimismääruse järgi tuleb klaaspakendid koguda olmejäätmetest eraldi ja kõige mugavam on teha seda klaasikogumisega, mida pakub pakendiringlus.Klaaspakendid on võimalik võtta 100% ringlusse – klaas on peaaegu lõputult taaskasutatav materjal.Klaaspakend on pakenditest kõige raskem, seepärast on seda kõige mõttekam olmejäätmetest välja sortida.Klaaspakendeid olmejäätmekonteinerisse visates lõppeb klaasi teekond põletustehases.