Parkimiskohtade nappus on tuttav paljudele nii uute kui ka vanemate korterelamute elanikele. Selle mure saab aga täiesti lahendada, kui usaldate parkimiskorralduse AS-ile Ühisteenused, kes korraldab enam kui 500 korteriühistule parkimist ja parkimisjärelevalvet.

„Aitame ühistuid just nimelt parkimismurede korral, kui nende parkla või majaesine on näiteks aiaga piiramata ja nad on hädas seal parkivate võõraste autodega,“ kinnitab Ühisteenuste parkimiskontrolli ja liikluse reguleerimise juht Ganem Hasson. „Kõige suurem on mure just kortermajade piirkondades, kus on palju elanikke ja autoomanikke ning vähe parkimiskohti.“

Ühisteenused sõlmib korteriühistuga lepingu, teeb vajaduste põhjal esmalt liiklusskeemi ning paigaldab kooskõlastusel tellijaga vastavad liiklusmärgid ja infotahvlid. „Võimaldame ligipääsu e-lubade keskkonda ühistu volitatud isikule, kes saab majaelanike sõidukite numbrid süsteemi sisestada. See on väga mugav, sest elanikud ei pea muretsema parkimiskaardi olemasolu pärast ja sõiduki juurest lahkudes võib olla kindel, et kehtiv parkimisluba on olemas,“ räägib Hasson. Külalised saavad kasutada parklat ajalise piiranguga või külalise parkimiskaardi alusel.

„Lepingu alusel võivad parkimiskorraldajad osutada regulaarset parkimisjärelevalve teenust ja vajaduse korral rakendada meetmeid, mis on kirjas paigaldatud infotahvlil. Samuti võib sõlmida leppe, mille alusel tuleb patrull siis, kui keegi on parkinud valesti ja majaelanikud soovivad teda korrale kutsuda,“ selgitab Hasson. „Tänapäeval liiklusmärgid ja tõkkepuu seaduserikkujaid paraku ei pea, kui teil just pole operaatorit, kes teeb järelevalvet parklas. Lisaks on tõkkepuud soetada või rentida kallis ja kulukas hooldada. Küll aga oleme märganud, et nii kui teatetahvlid ja liiklusmärgid üles saavad, väheneb parkimisalal parkijate arv.“

Ühisteenused osutab parkimisteenust enam kui 700 eramaaomanikule Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Narvas ja Narva-Jõesuus. Sealhulgas opereerib ettevõte parkimist Viru Keskuse, Admirali, Vabaduse väljaku, Pärnu maantee 22, Raadiku, JEWE keskuse, Stroomi ja TalTechi üliõpilasküla parkimismajas ning enam kui 130 tasulises eraparklas üle Eesti.

Mida teha, kui majal puudub üldse parkla?

Hasson möönab, et paljudel korteriühistutel puudub üldse oma parkla. „Kui aga lähedal asetsev maatükk kuulub kohalikule omavalitsusele, saab ühistu taotleda seda maatükki endale tasuta kasutusse. Ka siin saame oma kogemustega abiks olla, nõu anda ja nõuetekohase liiklusskeemi teha. Lisaks tuleb sel juhul joonida maha parkimiskohad, mida tehakse standardi alusel ettenähtud mõõtude järgi.“

Hinnapakkumise saamiseks ja lisaküsimuste korral võta meiega kindlasti ühendust e-aadressil parkimine@yhisteenused.ee.

„Suure kortermaja ees ei jätkunud parkimiskohti majaelanikele ja lisaks parkisid seal võõrad autod.

Ühisteenused sai valitud, kuna neil on pikaajaline kogemus parkimise korraldamisel. Koostöös linnaosavalitsuse ja Ühisteenustega said ühistule kuuluvale krundile nõuetekohaselt üles pandud infotahvlid parkimise kohta. Lisaks rendime Tallinna linnalt kinnistut, kuhu tegime kontrollparkla, ning tänu sellele said kõik majaelanikud soovitud parkimiskoha. Teenus on väga mugav, kuna võõrad ei tule parkima ja oma majaelanikud järgivad parkimisreegleid. Üksikute rikkujate suhtes rakendab Ühisteenused sanktsioone ja vormistab võlaõigusseaduse alusel leppetrahvi.“

KÜ Sõpruse pst 232 juhatuse liikmed