vuukide renoveerimineVuukide renoveerimine pikendab maja eluiga ning hoiab küttekulud väikesed

millal on käes aeg maja renoveerida, selgitab Suves Vuuk OÜ juht Paavo Tammsalu

Heas korras hoone väärtus püsib kõrge, hoiab küttekulud väi-kesed ja tagab mõnusa elu- ja töökeskkonna. Kuidas hoida betoonelementidest korterela-mu olukorral silma peal ja millal on käesaeg maja renoveerida, selgitab hoonete ja rajatiste hermetiseerimisele spetsialiseerunud Suves Vuuk REN OÜ juht Paavo Tammsalu.

Eestis olevad raudbetoonelementidest monteeritud majad võib liigitada kahte ajajärku: nõukogude ajal ehitatudmajad, mille elementide liitekohad on täidetud seguga, ning hooned alates 1993. aastast, mille vuugid on hermetiseeritud elastse massiga.

Kuni 1992. aastani ehitatud elamute korral tuleks kindlasti vuugid renoveerida, sest seal kasutatud segu on mitteelastne. Temperatuuri kõikumisega seinaelemendid kahanevad või paisuvad, kuid paraku ei liigu segu nende uudatustega kaasa ning nii tekivadki praod ja segu võib isegi liitekohast välja pudeneda. Sellest tulenevalt satub niiskus hoone konstruktsioonidesse ja vuukidele lisaks saavad kahjustada ka majaelemendid. Niiskus võib tekitada ruumide sisemusse tervisele ka ohtlikku hallitust ning pragudest ja aukudest sissepuhuv tuul alandab ruumide temperatuuri. Samuti on oluline üle vaadata ka akende ja paneelide liitumiskohad– kui need juhtuvad olema pärast aknavahetust hermetiseerimata, tuleks seda kindlasti teha.

Kui teie maja on ehitatud 1993–2002, on hoone vuukides ning seina ja aknaliitekohtades kasutatud tõenäoliselt juba elastset massi, mis aga hakkab aga ilmselt juba vananema ning oleks mõistlik välja vahetada. Kui jätta hermeetik õigel ajal vahetamata, hakkab maja samamoodi lagunema nagu vanemad ehitised.

Tähele tasub panna ka seda, et eriti palju probleeme esineb aastatel 2003–2005 ehitatud hoonetel, sest sel ajal muutis üks juhtivaid elastsete masside tootjaid oma tehase asukohta, millega kaasnes mittekvaliteetse materjali tulek turule. Materjali elastsus vuukides kadus mõne aastaga, muutudes kiiresti jäigaks ja rabedaks – selliste majade vuugid oleks hädavajalik kohe renoveerida.  Seevastu alates 2006. Aastast ehitatud majadel ei tohiks probleeme olla, sest Eestis saadaolev materjal on olnud kvaliteetne ja kui paigaldusfirma on teinud head tööd, saate veel aastaid nautida head elukeskkonda vett ja tuult pidavas majas.

vuukide renoveerimine Kuidas vuuke remontida?

Enne vuugifirmaga lepingu sõlmimist tasuks välja selgitada makstava töö tasu ning üle vaadata ettevõtte varasemad referentsid. Kui kõik tundub olevat korras ja hind ühistule sobib, algabki töö! Kõigepealt tuleb seguga täidetud vuugid puhastada vanast segust, elastsest ainest ja tihendist kuni paneeli soo- justuskihini. See on asja juures kõige vaevarikkam ja aeganõudvam töö, aga kui vuugifirmad ei tee seda hoolikalt, ontulemus mittekvaliteetne, ent avaldub alles aasta pärast. Samuti peaks kontrollima ka vuukide soojustust – kui see on puudulik, saab paigaldada soojustuseks ehitusvilla.

Paneeli servade vuugitavad pinnad peavad olema haljad ehk puhtad värvist, lahtistest osadest ja vanast materjalist. Seejärel paigaldatakse suletud pooridega, vuugist 20-25 protsenti laiempõhjatihend, mis tagab vuugimassi paigaldusjuhise kohase paksuse ja õige kuju. Vuugitavad pinnad krunditakse selleks tööks ette nähtud primeriga, et tekiks paneeli ja massi vahel hea nakkumine. Tähtis on, et vuugimassi ei kantaks märja primeri peale, vaid oodataksära selle kuivamine.

 

Vuugimass paigaldatakse põhjatihendi peale nii, et vuuk saab ühtlaselt täidetud. Faasidega paneelide puhul paigaldatakse see faasi äärega võimalikult tasa, faasideta paneeli puhul pannakse mass paneeli servast 5 mm sissepoole, et paneeli nõrgem pealispind ei hakkaks hästi nakkunud massi ja temperatuuri muutusega kaasneva paneeli kahanemise koosmõjul mõranema. Lõplik nakkumine tekib, avaldades hermeetikule silumispulgaga ühtlast survet. Kvaliteetne vuugiremondi tulemus on selline, mis on hea väljanägemisega ja jääb kestma aastateks.

Oluline on ka see, et iga töö jaoks oleks valitud õige materjal ja sertifitseeritud tooted, sest ainult nende abil saab kauakestva tulemuse. Vuukiderenoveerimine hind oleneb peale materjalide ka töö iseloomust, nagu vuukidelaius ja tõstemehhanismide maksumus.Iga objekt on erinev ning professionaalne vuugifirma ütleb tööde hinna pärast hoone olukorraga tutvumist.

 

Suves Vuuk REN OÜ

Suves Vuuk REN OÜ on 2006. Aastal loodud ettevõte, mis on spetsialiseerunud liidete hermetiseerimisele. Ettevõtte töötajad on heateoreetilise ja praktilise kogemusega, peavad oluliseks tähtaegadest kinnipidamist ning kvaliteetset tööd ja tulemust. Vuukide renoveerimist tellivad neilt nii korteriühistud, omavalitsused kui ka ettevõtted ning aastate jooksul on vuuke hermetiseeritud korterelamutel, eramutel, ühiskondlikel ja ärihoonetel, nagu Tehnopolis, Maksu- jaTolliameti uus maja, Tondiraba jäähall, Tartu Ülikooli Narva kolledž ja Rahvusraamatukogu, ning rajatistel, näiteks Tallinna teletorn ja Vabadussõja võidusammas. Kõigile töödele annab Suves Vuuk REN viieaastase garantii.