Ehitaja ja tellija seisavad sageli valiku ees, kas teha kallimalt või otsida soodsamaid alternatiive. Selge on see, et ainuüksi suurem hinnalipik ühtegi toodet paremaks ei tee — tellijal on põhjendatud soov teada saada, mille eest ta maksab. Nii nagu paljudes teistes valdkondades, osutuvad ka siin määravaks “väikeses kirjas“ tingimused ja peened nüansid.

SUURIM RISK ON EHITAJAL

Iga müüja peab andma enda poolt müüdud tootele garantii — isegi odav hind ei õigusta seda, et toode võiks tõrkuda. Seega tundub soodsate alternatiivide valimine turvaline. Kui laelambi saab probleemide korral hõlpsalt välja vahetada, siis ventilatsioonisüsteemid ehitatakse sageli seinte ja lagede sisse. Ehitaja vastutab tõrgete korral ka toote asendamise eest ning mõistagi on selline lisatöö majanduslikult kulukas.

KORTERMAJA RISK ON SUUREM KUI ERATELLIJAL

Ventilatsioonisüsteeme võivad tabada nii hõlpsalt tuvastatavad mehaanilised probleemid kui ka esmapilgul hoomamatu õhukvaliteedi halvenemine, mille põhjuseks on süsteemi kogunenud mustus või bakterid. Mõlemal juhul on eramajaomanik lihtsamas olukorras kui korteriühistu. Esiteks on eramajas probleemide tuvastamine tunduvalt kiirem kui kortermajas — majaomanik tunneb oma kodu siseõhku ning teab, missugune müra on loomulik ja missugune võib tähendada tehnilisi tõrkeid. Kortermajas seevastu võib kuluda palju aega, kuni elanik probleemi avastab ning sellest korteriühistut informeerib. Halvemal juhul võib selleks ajaks ka seadmete garantiiaeg läbi olla. Teiseks on eramajas probleemse toote asendustöö kiirem, sest detaile on vähem ning ehitajal on suurem tõenäosus selleks aega leida. Lisaks kaitseb eratellijat Tarbijakaitseamet. Suures kortermajas võib selliste tõrgete korral aga järgneda pikk vaidlus ehitaja ja ventilatsioonisüsteemi erinevate komponentide müüjate ning tootjate vahel, tegemaks selgeks, kes mille eest vastutab.

MÄÄRAVAKS SAAB TOOTJAGARANTII

Kuigi erinevad ventilatsioonisüsteemid näevad esmapilgul sarnased välja, peitub tootearenduse sügavus ning kvaliteet just vaevumärgatavates nüanssides — materjalid, liitekohtade täpsus jne. Tootjagarantii pikkus ei tähenda ainult katkise toote asendamist — garantiitingimused on juba oluline märk sellest, kui kõrgeks tootja ise enda toote kvaliteeti peab. Pika garantiiajaga komponentide kasutamine aitab vältida ka absurdseid olukordi, kus tellija peab hakkama seadet või komponenti vahetama ajal, mil sellesama seadme või komponendi jaoks võetud laen on veel täielikult tasumata.

FRÄNKISCHE ANNAB 10-AASTASE GARANTII

On tavapärane, et teadlikud korteriühistud süvenevad projekti ja nõuavad ise kindlate sertifi kaatidega ja kvaliteetsete materjalide kasutamist, et vältida olukorda, kus ühe nõrgema lüli tõttu tuleb seadusest nõutud garantiiaja möödudes hakata peagi tooteid või seadmeid välja vahetama. Halvemal juhul ka seinasiseseid süsteeme avama. Fränkische on oma toodete kvaliteedis sedavõrd kindel, et annab profi -air süsteemile 10-aastase garantii. See on just see osa süsteemist, mis on valdavalt katusematerjali, fassaadi ja vanade ventilatsioonilõõride sees. Garantii kehtib vaid juhul, kui kogu ventilatsioonisüsteem alates õhu jaotuskastidest kuni tubadeni on ehitatud tervikuna Fränkische toodetest. Alati on ehitades teatud surve kulusid optimeerida, aga asendades mõne profi – air süsteemi detaili teise tootja omaga, vastutab võimalike tõrgete eest juba süsteemi müüja, halvemal juhul ehitaja ise. Paigaldajal tasub jälgida toodete kaaluerinevust, sest sama materjali ja väiksema toote kaalu juures on risk, et puudub tugevusvaru ja seeläbi kannatab toote pikaajalisus.

KAS TÄNANE VÕI HOMNE TEHNOLOOGIA?

Fränkische panustab igapäevaselt sellesse, et olla standarditest mitu sammu ees. Seetõttu võivad Fränkische süsteemid tõsta ka hoones asuvate korterite turuväärtust. Toodete kõrval kuvatud kvaliteedimärkide puhul, on alati oluline kindlaks teha, mida need tegelikult tähendavad, missugustele standarditele toode vastab ning kas ja kui põhjalikult ning kelle poolt on toode testitud. Fränkische profi -air seeria ventilatsioonitorud on antibakteriaalsed, antistaatilised ning vastupidavad puhastusainetele. Need on testitud põhjalikult Saksamaa Keskkonnahügieeni ja Toksikoloogiainstituudi HY poolt ning selle kinnituseks on antud tootele ka vastav märgis. Tegemist on omadustega, mille puudumine ei oleks koheselt tellijale märgatav, kuid mis hakkaks aja jooksul halvendama maja siseõhku.

PAIGALDAMINE VANA KORTERMAJA PUHUL

Fränkische profi -air on loodud sobima ka vanadesse hoonetesse, millel algselt ventilatsioon puudus või piirdus üksnes õhutusšahtidega sanitaarruumide kõrval. Näiteks on ventilatsioonitorusid ka lameda ja madala profi iliga, mille õhuläbilase on võrdne ümartoruga, ning need paigutatakse välisfassaadile, soojustuskihi sisse. Madal profi il väldib soojustusmaterjali ülekasutamise, mis tekib läbimõõdult suurema ümara ventilatsioonitorustiku soojustamisel.

KA DISAIN ON OLULINE!

Fränkische mõistab oma lõppklienti ning teab, et tootearendus ei tohi piirduda vaid tipptasemel tehniliste näitajatega — toode peab tagama meeldiva kasutajakogemuse kuni viimase detailini. Profi – air seeria puhul on selleks detailiks disainerite poolt loodud suur valik modernseid ventilatsiooniplafoone, mille hulgast leiab harmoneeruva lahenduse kortermaja igale sisekujundusele. Ülevaate erinevatest komponentidest leiab www.frankische.ee.

Panustades kvaliteetsetesse ja kauakestvatesse lahendustesse, panustame elanike elukvaliteeti ja nende kinnisvara väärtusesse.http://www.frankiche.ee