Viimastel aastatel on tähelepanuväärselt palju uutest kortermajadest ehitatud rõdudega, mis on igati mõistetav – ehituse mõistes suhteliselt väikse kuluga on rõdu lisamisega võimalik korterile juurde anda olulist lisandväärtust.

Kahjuks on paljudel juhtudel rõdude ehitamisel jäädud püsima poolele teele – rõdu on küll olemas, kuid avatud kujul. Eesti heitlikest ilmadest tulenevalt aga lühendab see oluliselt perioodi, mil rõdu kasutada saab ja pärsib selle kasutusvõimalusi. Klaasitud rõdul saab ka vihmase ja tuulise ilmaga aega veeta või kasutada seda kodukontorina. Seal saavad ohutult mängida ja aega veeta nii väikesed lapsed kui lemmikloomad. Rõduklaasid kaitsevad rõdumööblit ja pindu tuule, sodi, tolmu ja sademete eest. Samuti on kinnisel rõdul võimalik edukalt hoiustada näiteks jalgratast, lapsekäru, kasvatada maitsetaimi ja palju muud.

Rõduklaase on võimalik paigaldada nii klaasist piirdega rõdule kui ka klaasita varbpiirdega rõdule. Viimasel juhul on klaasimiseks kaks võimalust – paigaldada avatavad klaasid maast laeni nii, et piire jääb kõrgetest klaasidest väljapoole või teine variant – paigaldada avatavad rõduklaasid käsipuu peale ja alumine osa lahendada kinnise klaasiga. Mõlemad variandid on praktilised ja kasutatavad vastavalt eelistusele ja konkreetse rõdu tehnilistele võimalustele.

Uusarenduses rõdu klaasimise soovi korral on edaspidiste probleemide vältimiseks soovitatav esimese sammuna välja selgitada, kas majale on rõduklaaside paigaldamine lubatud, kas on klaasimisel mingid piirangud – näiteks osaline klaasimine või on see hoopis keelatud ja rõduklaaside paigaldus nõuab projektimuudatust. Selleks on kõige parem viis kontakteeruda maja kinnisvarahaldajaga, kui haldajat ei ole, peaks pöörduma korteriühistu juhatuse poole.

Haldaja või juhatuse ülesanne on esmalt välja selgitada arendaja ja arhitektiga koostöös, kas neil on vastuväiteid rõdude klaasimise osas – seejärel saab maja arhitekti kirjaliku kooskõlastusega pöörduda linnaosa arhitekti poole. Kui ka linnaosa poolt ei ole rõdude klaasimise osas vastunäidustusi, teostab soovitavalt maja projekteerinud arhitekt või büroo täpsed sõlmejoonised, mille alusel saab küsida hinnapakkumisi rõdude klaasimist pakkuvate firmade käest. Projekti muutmise vajaduse korral tuleb ühistu koosoleku hääletusega vastav otsus vastu võtta ning muudatus sisse viia.

Toimetades vastavalt kooskõlastatud otsustele tagatakse paigaldatava lahenduse väline sarnasus ning turvalisus ja sobilikkus konkreetsele majale. Kirjeldatud protsess võib kooskõlastuste ja jooniste valmimise osas omajagu aega võtta, seega on mõistlik kogu projekti pikemalt ette planeerida.

Nõuannete ja konsultatsiooni osas selle protsessi erinevates etappides võib alati pöörduda Malmerk Klaasiumi poole.

Hannes Kalmus, Malmerk Klaasiumi müügijuht

KVALITEETSED RÕDU- JA TERRASSIKLAASID,

TALVEAIAD, RÕDUPIIRDED JA KLAASKATUSED

Tulge tasuta konsultatsioonile või küsige lisainfot:

Tallinn: Valdeku 132; tel: +372 6599 247

Tartu: Tähe 114; tel +372 736 0041