Enamik korterelamute rekonstrueerimisi viiakse läbi KredExi toel, kust pakutav toetus võimaldab oluliselt soodsama hinnaga suurendada hoone energiatõhusust ja parandada sisekliimat, pikendada selle eluiga ja tõsta väärtust kinnisvaraturul. Et kõik kulgeks sujuvalt ning lõpptulemus oleks parim, peab ühistu toetuse saamiseks sõlmima lepingu tehnilise konsultandi ning omanikujärelevalvega. Mida see tähendab?

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tema põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid ka hilisemas protsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine nõuetekohaselt.

„Tehniline konsultant on isik, kes on riiklikult heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami nõutud tasemel. Tehniliste konsultantide nimekiri on leitav KredExi kodulehelt,” tutvustab ca 20-aastast omanikujärelevalve, ehitusjuhtimise ja fassaaditööde kogemust omav Ruve Visnapuu Accurato Fassaadid OÜ-st. 

Samuti on Accurato spetsialistidel olemas ka tehnilise konsultandi sertifikaat ning paljud ühistud üle Eesti on usaldanud oma asjaajamise just neile. „Nii tehniline konsultant kui ka omanikujärelevalve peavad pakkuma sõltumatut teenust ning esindama tellija huve. Nii kaitstakse ühistut fiaskode eest, kus nad maksavad ehitustööde eest liiga palju, töid teostatakse ebakvaliteetselt, rikutakse kokkulepitud graafikut või ei suvatseta teostada garantiitöid. Meil on palju aastaid kogemusi sel alal ning omame lisaks erialainsenere muinsuskaitse, teede-ehituse, elektritöödega seonduvalt, kattes kõik vajalikud teemad, mida üks ühistu rekonstrueerimisel vajada võib!”

Accurato eksperdid korteriühistute huvide kaitsmisel kergema vastupanu teed ei lähe

Tartus asuva KÜ Riia 9 juhatuse esinaine, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen ütleb, et ta on Accurato Fassaadidega koostööd teinud juba umbes 10 aastat. „Mis mulle meeldib, et nad ei tee kunagi pelgalt hinnapakkumist, vaid tulevad alati objektile kohale, kuulavad omanike ideid ja teevad kohe ka omapoolseid ettepanekuid. Oleme ülimalt rahul, sest korteriühistu juhatuse liikmed ei oma ehitusalast haridust ega haritust ning on väga hea, kui tehniline konsultant või omanikujärelevalve tegija mõtleb kaasa ja pakub mõistlikke lahendusi!”

Mattiisen lisab, et Accurato eksperdid on kannatlikud ja südamlikud. „Kui tekib ühistus probleeme – ja neid tekib alatasa, sest korteriomanikud on nii erinevaid – ei jäta nad juhatuse liikmeid omapäi otsustama, vaid viivad alustatu alati lõpuni. Peale selle on nad väga hoolikad järgima ehitustehnilisi nõudeid, nõudlikud ehitajate ja projekteerijate suhtes. Kuigi Accurato spetsialistid ei lähe kergema vastupanu teed, ei ole nad samas ka tüütud „juuksekarva lõhkiajajad”, vaid igati usaldusväärsed partnerid.”


Laagri alevikus asuva KÜ Veskitammi 9 juhatuse liige Toomas Artma meenutab üheksa aasta tagust aega, mil nende ühistu otsis koostööpartnerit, kes aitaks kahekorruselise ühe trepikojaga maja renoveerida. „Soovisime leida partnerit, kes viiks kogu protsessi läbi algusest lõpuni – olukorra kaardistamisest ja projekteerimisest kuni võtmete üleandmiseni. Ehitusturul ringi vaadates ja selliseks koostööks pakkumisi küsides sai tugeva ülekaalu nii hinnas kui suhtumises Accurato Fassaadid OÜ. Ligi aasta kulus projekteerimisele, hangetele ja ettevalmistusele, mida vedas koostöös meiega Accurato Fassaadid, seistes ka kogu edasise protsessi vältel omanikujärelevalvena meie selja taga.”

2013. aasta suveks olid kõik tööd Veskitammi majas lõpetatud ja kuigi mõned pisiasjad tuli garantii korras üle käia, siis kuni 2020. aasta sügiseni ei ole Artma sõnul toona tehtud töödele ühtegi etteheidet: „Kõik, mis tehti, sai niivõrd korralikult tehtud, et on igati laitmatus korras siiani! Ei enne ega pärast seda pole mul olnud sellist kogemust ettevõtetega, kes oleks oma meeskonnaga nii tõsiselt asja kallal. Iga detail ja iga euro kulutus sai alati läbi räägitud ja läbi kaalutud. Ruve ei andnud kunagi lubadusi, mida nad täita poleks suutnud ja hoidsid jalad maas nii tellijal kui töövõtjatel. Olen Accurato Fassaade soovitanud ka teistele korteriühistutele, kellel loodetavasti on sama positiivsed kogemused!”

Hea tehniline ekspert konsultant aitab reaalselt raha säästa

Paide Korteriühistu Aasa 3 juhatuse esinaine Rutt Marjasoo kiidab samuti Accurato Fassaade ja Ruve Visnapuud, kes teevad alati tööd südamega. „Minu esmane kokkupuude nendega pärineb aastatagusest ajast, mil otsustasime hakata oma kortermaja renoveerima KredExi toel. Kindlasti oli vaja kaasata tehniline konsultant. Meie huviorbiiti sattusid nad seoses hinnapakkumiste küsimisega ning me ei ole pidanud kahetsema! Ruve Visnapuu on mees nagu muiste – alati valmis nõu andma, probleemidele lahendusi otsima, vaieldamatult oma ala spetsialist. Oleme oma valikuga väga rahul.”

Ligi pooleaastane koostöö seob Accurato Fassaadidega ka Kaspar Kaljuveed EstateGuru OÜ-st. „Alustasime uue kinnisvara arendusprojektide finantseerimise struktuuri juurutamisega, mis põhineb teostatud ehitustöödele. Tulenevalt asjaolust, et EstateGuru on finantseerimas aina suuremaid kinnisvara arendusprojekte, kus projekti ehituseelarved jäävad vahemikku 1-10 miljonit eurot, on selleks vaja efektiivsemat ehitusetappide finantseerimise lahendust. Siiamaani oleme finantseerinud arendusprojektide ehitust kinnisvara eksperthinnangute alusel, mis on laenuandja jaoks efektiivne lahendus, kui projekti mahud on väikesed ja lihtsamini visuaalsel vaatlusel kontrollitavad. Suuremate ehitusprojektide puhul on vajalik eraldi ekspertide kaasamist etapilise finantseerimise protsessi. Sama lahendust kasutavad ka Eestis kõik kommertspangad suuremate arendusprojektide finantseerimisel.”

Kaljuvee lisab, et senise koostöö põhjal ollakse valitud partneriga rahul. „Koostöö käigus oleme tuvastanud mitmel objektil puudujääke, kus akteeritud oli näiteks suuremas mahus teostatud töid, kui reaalselt tehtud oli. Tänu Accurato kaasamisele ehitusprotsessi kontrollimisse saime finantseerida tegelikult teostatud tööde mahtu ja hoida investoritele lubatud riskitaset. Accurato teeb meile sobivaks partneriks nende põhjalikkus, soov välja pakkuda uusi ja efektiivsemaid lahendusi ning julgus juhtida puudustele tähelepanu, mille tulemusena saame olla veendunud, et ehitusprotsess ja selle kulud on kontrolli all,” nendib Kaljuvee.

Rohkem infot Accurato kodulehel.