Kõige nähtavam osa renoveerimisest on fassaadi vahetamine, soojustamine või värskendamine, seega tuleb korteriühistutel langetada palju olulisi valikuid. Miks eelistada ühte või teist fassaadilahendust?

Tuulutatavad fassaadilahendused

Tuulutatavate fassaadilahenduste puhul kasutatakse soojustuskihina villa, mis kaetakse tuuletõkkeplaadiga. Roovi abil paigaldatakse fassaadi katteplaadid soojustusest ja tuuletõkkeplaadist eemale, jättes fassaadiplaadi ja tuuletõkkeplaadi vahele õhuvahe – nö. tuulduva osa. Nii saavad majast väljuda tekkinud aurud ja niiskus. Selline lahendus on parim nii hoonetele kui seal elavatele inimestele – konstruktsiooni vahekihtidesse ei hakka kogunema niiskust ja hallitust. Teine oluline eelis on tulekindlus – villa ja tsementplaatide kasutamine soojustusmaterjali ja fassaadi kattematerjaline annab konstruktsioonile vähemalt B klassi tulekindluse.

 

Mida jälgida tsementplaatide valimisel?

Kortermajade renoveerimisel ühed levinumad plaadid on kivipurukattega tsementlaast- ja tsementkiudplaadid. Tsementkiudplaadid on vastupidavamad, aga raskemad kui tsementlaastplaadid. Rolli mängib ka tulekindlus – StoneREX Premium Granit – kivipurukattega tsementkiudplaatidel on ainukesena testitud A2 tulekass.  Kivipuruplaatide naturaalne toon ei tuhmu ning fassaadi on võimalik survepesuriga pesta.  Erinevate tootjate kivipuruplaadid hakkavad eristuma seinas juba mõne aasta jooksul kui rolli hakkavad mängima alusplaadi tehnilised näitajad –  tugevus ja tihedus, veeimavus, löögitugevus, elastsus, kas tegu on välistingimustesse ette nähtud plaadiga jne. Kui esilagu võib pisut soodsam pakkumine ahvatlevam tunduda, siis fassaad on maja visiitkaart ning maja kaitsekiht – tänane väike kokkuhoid kvaliteeti ohvriks tuues võib juba paari aasta jooksul kätte maksta ning kaas tuua täiendavad kulud.

Populaarsed on ka üle värvitud siledad tsementplaadid –ka nende puhul on olulised plaadi veeimavus, tugevus, elastsus ja koostis. StoneREX Premium Color – värvitud 8 ja 10 mm paksune tsementkiudplaat, ja StoneREX Color – värvitud 8-16 mm paksune tsementlaastplaat sobivad nii fassaadi, rõduseinte kui rõdupiirete katmiseks. Spetsiaalselt tsementplaatidele välja töötatud värv, mis tööstusliku värviliiniga plaadile kantud, püsib ilus aastakümneid.

Viimasel ajal väga populaarseks saanud massvärvitud plaatide puhul on samuti oluline vaadata plaadi tehnilisi näitajaid, aga ka pinnakatte omadusi. StoneREX Palette plaatide pinnakate ei lase niiskusel ja mustusel plaadi pinda tungida. Nii jäävad plaadid sama tooni ning neid on võimalik pinnale jäänud mustusest edukalt pesta. Lisaks on veel saada spetsiaalse UV ja graffiti kaitsega plaadid.

Paigaldamise kvaliteedi olulisus

Lisaks heale plaadile tuleks alati valida ka hea ehitaja. Asjatundlikud ehitajad järgivad tootjapoolseid juhendmaterjale ning ehitusjärelvalve kontrollib, kas tootja on plaadile ning muudele materjalidele välja andnud ka nõuetele vastava toimivusdeklaratsiooni. Viimane näitab, kas toode on testitud nagu nõutud ning kas see vastab EU vastavale standardile ja nõuetele.

Nõuete järgimise korral ning kvaliteetse materjali eelistamisel võib kindel olla, et uus fassaad ka aastakümnete pärast ilusa välja näeb, maja efektiivselt kaitseb, aitab kokku hoida soojakuludelt ning tõstab kinnisvara hinda. Häid valikuid soovides,

StoneREX

www.stonerex.ee