Eesti elamufondi korrastamine ja hoonete energiatõhususe suurendamine on olnud pikka aega KredExi prioriteetsemaid tegevussuundi. Oleme sel aastal aidanud eriti jõudsalt ühistuid, pakkudes kokku kolme korterelamute korrastamiseks mõeldud toetust. Lisaks oleme loonud uusi teenuseid, et parandada rekonstrueerimiseks vajaliku kapitali kättesaadavust üle Eesti. Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab muuta hoone energiatõhusamaks, pikendada hoone eluiga, suurendada selle väärtust kinnisvaraturul ja parandada sisekliimat.

Tänavu juunist kuni juulini oli meil avatud tavapärane korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor. Umbes kuu ajaga jagasime ühistutele 28,5 mln eurot kodumajade korrastamiseks. Sellele toetusele järgneb sel aastal tervelt kaks täiendavat toetusmeedet ja renoveerimislaen.

Erakorralist korterelamute rekonstrueerimistoetust saab kasutada ka üksikute tööde tegemiseks. Lisaks tavapärasele rekonstrueerimistoetusele anname sel aastal ka erakorralist rekonstrueerimistoetust. Võrreldes varasemaga on seal hulk erinevusi. Toetuseks on ette nähtud 71 mln eurot. Toetust saavad enne 2000. aastat ehitatud majad ja taotlusvoor on avatud kuni raha ammendumiseni. Oktoobri keskpaiga seisuga on toetusega kaetud umbes 40 mln eurot, seega julget pealehakkamist – raha veel on ja tasub sel aastal kodu korrastamisse panustada! Kõige põhimõttelisem erinevus tavapärasest rekonstrueerimistoetusest puudutab tööde mahtu. Korterelamu toetusega on võimalik saada toetust ka väiksematele eraldiseisvatele töödele, kui maja asub piirkonnas, kus ruutmeetri hind jääb alla 200 euro. Sel juhul on toetuse määr 30%.

Korterelamu renoveerimislaen võimaldab katta ülejäänud maksumuse. Alates maikuu lõpust saavad korteriühistud taotleda KredExist renoveerimislaenu, juhul kui pank on laenu andmisest keeldunud või pakutud tingimused on ebamõistlikult kulukad. Laenu suurus ühistu kohta on kuni 3 mln eurot. Uue renoveerimislaenu loomise tingis ühistute vajadus ja neilt saadud tagasiside. On piirkondi, kus korteriühistud ei saa maja korrastamiseks pangast vajalikku laenu, kuna kinnisvara turuväärtus on madal. KredExi jaoks on oluline, et igas Eesti nurgas oleks võimalik korterelamu tervikuna korda teha ja raha selleks oleks kõigile ühistutele kättesaadav.

Laenuga saab rahastada korterelamute renoveerimistöid alates väiksematest töödest kuni tervikliku rekonstrueerimiseni. Laenu saab kombineerida ka eelmainitud KredExi rekonstrueerimistoetusega, mis oma koosmõjus annab hoonele täiesti uue välimuse, hea sisekliima ja moodsad elutingimused. Renoveerimislaen on suunatud jätkusuutlikule ja krediidivõimelisele korteriühistule. Laenu saamise tingimus on see, et varasem laenutaotlus on pangas tagasi lükatud või panga pakutud tingimused on ebamõistlikud, nagu näiteks liiga lühike tähtaeg või tavapärasest kõrgem intress. Renoveerimislaenu taotlemisel tuleb esitada vähemalt kahe panga eitav otsus ja teised vajalikud dokumendid nagu üldkoosoleku otsus, hinnapakkumised, majandusaasta finantsaruanne.

Korterelamute tehaseline rekonstrueerimine – ühistute võimalus panustada koos riigiga uuendustesse. KredEx ei ole olnud Eesti elamumajanduse valdkonnas kunagi vaid rahajagaja. Meil on hea kompetents energiatõhususe valdkonnas ning oleme pidevalt rahastanud erinevaid valdkonna uuringuid ja projekte. Euroopas on hoogustunud tehases toodetud maja paneelide või ka majakarpide ehitamine. Selline meetod aitab säästa aega, mis on korterelamute rekonstrueerimise puhul eriti oluline ka seepärast, et töid tuleb teha hoonetes, kus elanikud samal ajal sees elavad. Samuti aitab selline lahendus vältida külmasildu, mis võivad tekkida tavapäraselt rekonstrueerides, ja hoone spetsiifikast tulenevaid probleeme tehnosüsteemide paigutamisel.

Alates 1. novembrist on tüüpprojektide järgi ehitatud vanade kortermajade ühistutel võimalik taotleda toetust, et teha maja korda tehases toodetud soojustuselementidega. Uut viisi rekonstrueerimisel saab toetust 50% tööde kogumaksumusest või kuni 1 000 000 eurot korterelamu kohta. Taotlusi võetakse vastu 1. veebruarini. Kuna tegu on Eestis uue meetodiga, valib KredEx ühistule projekteerija ja ehitaja avaliku konkursi teel. Toetust saavad järgmiste tüüpprojektide järgi ehitatud korterelamud kogu Eestis: 1–317, 1–464, 111–121 ja 111–133. Sellised majad on näiteks Tallinnas Lasnamäel, Õismäel ja Mustamäel, Tartus Annelinnas ning Ida-Virumaal. Toetuseks jagatakse umbes 12 mln eurot.

Joonas Kerge (KredExi kommunikatsioonijuht)

Kõigi teenuste täpsemate tingimustega saab tutvuda KredExi kodulehel www.kredex.ee