Enamik täna renoveerimist vajavatest kortermajadest on ehitatud 1960-1970. aastatel ning kõrge ea ja amortisatsiooni tõttu vajavad enamasti remonti nii soojustus, fassaadid, aknad-uksed kui ka katusekate. Millest on mõttekas alustada katuse renoveerimist, millele seejuures eriti tähelepanu pöörata ning kuhu abisaamiseks pöörduda, räägib teraskatuste tootja Weckman juhataja Eestis Peep Siimon. Lisaks katusekatetele tegeldakse Weckmanis ORIMA erinevate katusetoodete maaletoomise ja müügiga.

 

„Riiklik finantseerimisasutus KredEx on loonud korteriühistutele mitmeid laenutooteid, mille abil elanike elukvaliteeti parandada. Eesti ühistud on juba aastaid osalenud kompleksprogrammides, kus järk-järgult renoveeritakse kogu kortermaja. See on suurepärane võimalus ühe ulatusliku projektiga saada soodustingimustel korda kogu hoone,” räägib Siimon, kelle sõnul üks väga oluline osa programmist on katus.

Ta toob näiteks, et katus vajab kindlasti rekonstrueerimist, kui vesi pääseb hoonesse või katus ei pea enam piisavalt sooja. „Kaldkatuste remondi käigus eemaldatakse enamasti kõigepealt vana katusekate, kontrollitakse ja vajadusel parandatakse kandekonstruktsioonide seisukorda, uuendatakse soojustust ning vahetatakse uus katusekatte. Vastavalt klientide soovile paigaldatakse kaldkatustesse ka katuseaknaid või muid katusetarvikuid. Üsna tihti on ühistu otsustanud ehitada paneelmaja lamekatusele kaldkatusega lisa eluruumid. Weckman Partnerid saavad olla siin abiks katusetöödega.”

„Kuna iga maja on originaalne, tuleb igale katuse projektile läheneda individuaalselt, rätsepatööna. Väga tähtis osa meie tööst on konsultatsioon. Vastavalt kliendi soovidele ning katuse mõõtmetele ja olukorrale aitame määratleda sobivad materjalid, tööde hulga ning partneri, kes katuse renoveerimise ellu viib,” räägib Siimon.


Katuse renoveerimisel tuleb üle vaadata ka turvatooted

Katuse ohutuse ja turvatoodete teema on muutunud aasta-aastalt aina olulisemaks. „Katuse ohutuse nõuded tunduvad vahel veidi udused, kuid põhifookus on, et majaomanik peab kindlustama ohutuse nii majaelanikele, majale kui ka kolmandatele isikutele. Kui lumekogus või jääkogus kukub maja kõrvale asetsevale sõidukile või saab viga inimene, siis võib kahjukannataja pöörduda kahju korvamiseks majaomaniku ehk ühistu poole,” selgitab Siimon. „Selliste õnnetuste vältimiseks on loodud erinevad tooted, tänu millele on katusel ohutum liikuda ja hooldustöid läbi viia ning ennetada võimalike kahjude tekkimist. ORIMA tootevalikust leiab sobivaid lahendusi selleks puhuks. “

 
Kui uusehitistel on enamasti kõik nõutud ohutustooted juba projekti sisse kirjutatud, siis vanematel majadel tuleb paraku endiselt ette, et korstnapühkija ja katusepuhastaja jaoks on redelid ja katusesillad puudu. Teenuseosutajatel on õigus sellele viidates tööst keelduda. 

Ohutustooted, mis peavad olema olemas igal majal

 

Katusele pääsemiseks peab olema seinaredel või maja seest katusele saamiseks luuk ja redel. Katusel ohutuks liikumiseks peavad olema katusel käiguteed ja katuseredelid. Käiguteed võiksid olla varustatud turvarööbastega, kuhu saab kinnitada turvaköie.

Kuigi viimased aastad on olnud lumevaesed, on endiselt väga olulised lumetõkked, mis väldivad lumekukkumist katuselt ja sellest tekkivaid kahjusid. ORIMA lumetõkkeid on olemas kõigile kaldkatuse tüüpidele – plekk-, klassik-, profiil- ja valtskatustele, samuti bituumen-, kärg-, kivi- ja eterniitkatustele. Igale katusele kinnitatakse lumetõke just sellele materjalile sobivate kinnituslahendustega. Lumetõkkeid endid on samuti mitut sorti – toru- ja võrktõkked. Torutõkked hoiavad kinni suuremahulised lumekoguste  kukkumised, võrklumetõkked annavad ligi 100% takistuse lumelaviinidele.

Vihmaveesüsteemid kaitsevad hoone tarindeid  sademevete sattumise eest neisse ja  koguvad  katusele sadanud veed kokku. Vihmaveesüsteemide projekteerimisel tuleb jälgida katusekallet ja pinna suurust ning selle järgi määrata rennide ristlõige. Vihmaveerenne on 5-6 standarditooni, kuid muidugi saab neid värvida ka soovitud värvi. Kuna vihmaveesüsteemide töökoormus on suhteliselt suur, on oluline, et need oleksid valmistatud spetsiaalsest vastupidavast materjalist ning kaetud mõlemalt poolt tugeva värvikihiga. ORIMA katuse ohutustooted on  valmistatud kuumtsingitud terasest, mis on värvitud tehases kaasaegse nanokomponentiga  pulbervärvi tehnoloogiga. Selline töötlus võimaldab anda ORIMA katuseohutustoodetele kuni 50-aastase garantii. 

 

Rääkides lähinaabritest, on selles vallas teistest ees Rootsi, kus on lumetõketele ja katusel liikumise ohutusele pandud veel rohkem rõhku, näiteks peab igasuguse katusele paigaldatud atribuutika külge olema võimalik kinnitada isikukaitsevahendeid, nagu turvaköit. „Meil on turvatoodete osas veel palju õppida, kuid positiivne on see, et liigume kindlalt samas rütmis, hinnates inimelu aina kõrgemalt,” nendib Siimon. „Eesti asub klimaatiliselt keerulises kohas, sest meil on omane aasta lõikes suur temperatuuride muutus ning erinevate sademete hulk. Kõik see seab nii katusematerjalide kui ka lisatoodete jätkusuutlikkusele ja vastupidamisele omad nõuded.”

Weckmani ja ORIMA katusetooted omavad CE-märgistust, on vastavalt nõuetele katsetatud, mis kinnitab toodangu kõrget kvaliteeti ja nõuetele vastamist. 


Lähemalt katuse renoveerimisest ja turvatoodetest: www.weckman.eeEsco Wecman