Kui kohtuvad soov saada hea maja ning kasutada rohelist energiat, on hea lahendus fassaadi katmine Go Vertic paneelidega, selgitab neid tootva ja paigaldava ettevõtte ACM Metal OÜ juht Kevin Kuusik. Tegu on Eestis loodud lahendusega, millest saavad kasu nii tööstus- ja laohooned, büroohooned, kortermajad kui ka suuremad eramajad.

Üks paigaldamine, mitmekordne kasu

Kui tavaliselt oleme harjunud nägema päikesepaneele katusel või põllul, siis nendega fassaadi katmine tähendab kaks ühes efekti – maja saab kvaliteetse seina ning samal ajal hakkab ka elektrit tootma.

Ühte lahendusse on ühendatud maailmatasemel alumiiniumkomposiitplaat (ACP) ning elektrit tootev päikeseelement. Nii ei tarbi hoone ainult energiat, vaid toodab seda ise juurde. Fassaadikate sobib nii olemasolevate hoonete renoveerimiseks kui ka uute energiatõhusate ja passiivlahenduste väljatöötamiseks.

Toodetud elektri saab hoone omanik äris või majapidamises ära kasutada ning ülejäägi võrku tagasi müüa. Tegemist on esteetiliselt ja ökoloogiliselt efektiivsema lahendusega eraldiseisvatest päikesepaneelidest. Sama funktsionaalsus on peidetud juba fassaadimaterjali sisse – üks paigaldamine, aga mitmekordne kasu.

Pikaajaline investeering

Go Verticu paigaldamiseks sobivad peaaegu kõik seinad – ilmakaarte järgi võttes idast läände. Kagu-, lõuna- ja edelasuuna seinad suudavad kõige enam elektrit toota, ida- ja läänesein nendega võrreldes ligi 20 protsenti vähem. Katusele paigaldatud paneelidega võrreldes on seinapealsetelgi mõned eelised. Näiteks paistab seintele ka tõusev ja loojuv päike ning lumerohkel talvel võimendab päikese mõju vastupeegeldus lumelt. Ehkki parimaks elektritootmise aeg on suvi, ei jää tootmine soiku ka talvel. Kui fassaadiehitus ja paikesepaneelide paigaldamine korraga kätkevad eneses väikest kokkuhoiuvõimalust, võrreldes kahe eraldi suure tööga, siis aastate lõikes on tegemist hea investeeringuga – tasuvusajaks loetakse kaheksa kuni 12 aastat, paneelide garantiiaeg on aga 30 aastat. Võimalik ka, et need kestavad oluliselt kauem – NASA viis päikesepaneelid Kuule eelmise sajandi 60ndatel, need aga töötavad tänaseni.

Tasuvusaja erinevus tuleneb hoonete kasutustüübist – büroohoonetele ja kortermajadele paigaldatavad päikesepaneelid on kõrgema tuleklassi tooted kui tööstus- või laohoones kasutatavad. Samuti on nendes oluline tippklassi viimistlus – Go Vertic päikesepaneelid on kindla kujuga ning akende ümbrused viimistletakse komposiitmaterjaliga, nii et sein jääb täiesti ühtlane ning esteetiliselt väga ilus.

Vaktsiin elektrihinna tõusu vastu

Kas Go Verticu paneelid katavad kogu ettevõtte või hoones elavate inimeste energiavajaduse, sõltub tarbimisvajadusest – toodetava elektri hulk on ette teada. Elu on näidanud, et tootmishoone peab võrgust elektrit juurde ostma, laohoone võib ise toodetud päikeseelektriga ära majandada küll.

Kõik Go Verticu tasuvusanalüüsid on tehtud praegu kehtiva elektrihinna baasil. Kuna elektri hind langustrendile ei pööra, võib aga investeering kujuneda märksa kiiremini ära tasuvaks.