„Rohelised ideed magavad raevukalt.“ Kas olete kohanud sama loogiliste lausetega tootejuhendeid? Kui nii, siis mida ette võtta? Leidke partner, kes mõistab sisu. Tehnilise Tõlke Keskus oskab teie dokumendid arusaadavalt kirja panna, sest neil on, millele tugineda: ligi 25 aastat kogemust koostööst inseneride ja teiste oma valdkonna spetsialistidega, sihiks täpsus ja kvaliteet.

Kui vajate tõlget, siis millist?

„Näeme sageli, et meie poole pöördub uus klient, kes on saanud tõlke, millega ta rahul ei ole, ja nüüd on hädas teksti parandamisega. Tema ettevõttes kontrollib tõlget sageli kõrgepalgaline töötaja, kes on tegelikult võetud tööle hoopis muude ülesannete täitmiseks, mille eelduseks ei ole sõnaseadmisoskus. Seega on majanduslikult mõistlik osta kohe korralik tõlge,“ ütleb Tehnilise Tõlke Keskuse OÜ kvaliteedijuht Karin Kaldamäe.

Kas teenus on oma hinda väärt?

Pole saladus seegi, et tõlketeenuse müügihind väljendab üsna otseselt, kui palju ja milliste teadmistega inimeste tööd on sellesse panustatud. „Sellest panusest sõltub ka tõlke tase. Samas on tõlkebürool olemas vahendid, mis aitavad teha iga järgmise samalaadse tõlke soodsamalt, kvaliteetsemalt ja kiiremini,“ täpsustab Kaldamäe.

Oma toodet tunneb kõige paremini klient ise, mistõttu on tal kasulik oma soovitud terminitest ka tõlkijale teada anda. Kaldamäe selgitab: „Lisame kliendi eelisvariandid oma sõnastikesse ja kasutame neid tema järgmistes töödes. Sageli teeme meiegi oma ettepanekuid ja kujundame koostöös kliendiga uusi termineid. Tehnilise Tõlke Keskus on suunatud pikaajalistele kliendisuhetele ja mitmed kvaliteeti väärtustavad kliendid on teinud meiega koostööd üle 20 aasta.“

Sageli on algmaterjal mitmest dokumendist kokku pandud ja ebaühtlane või ise juba tõlge, mida ei ole teinud asjatundja või sihtkeelt emakeelena valdaja. „Meie tõlgetele annavad viimase lihvi kogenud ja põhjalikud toimetajad, kes kontrollivad tõlkeid algtekstiga võrreldes ja tagavad seeläbi valdkonnakohasuse, loogilisuse ja terminite süsteemsuse. Pole ükskõik, kas seadet on vaja liigutada üles või hoopis alla või kas lepingus on mõni null summast puudu. Ka sellele pööravad meie toimetajad tähelepanu.“

Kas on olemas vajalikud teadmised?

„Oleme tõlgete kvaliteedi ja oskusteabega saavutanud selle, et meilt tellitakse ka väga spetsiifilisi tekste. Tunneme nii tööpinkide, elektroonika, pumpade kui ka keemia termineid, hiljuti lõpetasime suure infoturbestandardite tõlkimise projekti,“ toob Kaldamäe näiteks. „Peale valdkonna tundmise on edu pant ka kaasamõtlemine ja pühendumine. Oleme saavutanud kõrge hinnangu ka uutes projektides Euroopa Liidu keerukate majandusdokumentide ja ÜRO tehniliste eeskirjade tõlkimisel.“

„Muidugi moodustavad suurema osa meie tööst tehnikatoodete juhendid, kuid järjest enam tellitakse ettevõtte sisetarbeks nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelseid töökorralduse tekste ja toodete koostejuhendeid,“ lisab Kaldamäe. „Suur kogemus on meil ka soome, rootsi ja saksa keelega, kuid hakkama saame kõigi Euroopa keeltega. Kuigi enamasti soovitakse tõlkida inglise keelest, oleks hea saada kaasa ka originaalkeeles tekst, et kontrollida, mida autor tegelikult mõtles.“

Ta lisab, et tellijad on hakanud aja jooksul üha paremini mõistma, et tõlkimine on kõrgelt kvalifitseeritud ja aeganõudev töö ning seetõttu tuleb seda aegsasti planeerida. Kui teadvustate endale, et tõlgetel on tähtis koht teie ettevõtte imagos ja toodete tutvustamisel, suureneb ka teie müügiedu.

Tõlkimiseni!

www.TranslationCo.eu

Tulemus sõltub valdkonna kogemusest, kaasamõtlemisest ja pühendumisest.