Keevitamine on nõudlik ja vastutusrikas protsess, kus ei saa mööda vaadata ka tööohutusest. Õiged seadmed ja ettevaatusabinõud vähendavad oluliselt riske, aitavad ära hoida kutsehaigusi ja -vigastusi ning loovad parimad võimalikud tingimused kvaliteetsemaks, ohutumaks ja mugavamaks keevitamiseks ilma tootlikkust ohverdamata.

Terviseohud töökohal on suur mure nii tööandjatele kui ka töötajatele, kes soovivad kaitsta keevitaja silmi, kõrvu, nägu, kopse, pead ja keha. Keevitusohutust parandab korralik väljaõpe, ohutuseeskirjade järgimine, kaitse ning ohtudega kokkupuute minimeerimine või kõrvaldamine. Selleks varustatakse keevitajad isikukaitsevahenditega, nagu keevitusmaskide, respiraatorite ja tulekindlate riietega. Kaitse tüüp ja tase sõltuvad ülesandest ja kokkupuute kestusest. Näiteks võib aeg-ajalt kasutamiseks piisata kergest keevitusmaskist, samas kui pikaajaline kokkupuude õhus lendlevate keevitus- ja lihvimisaurudega nõuab parimat hingamisteede kaitset ja tähelepanu ergonoomikale.

Enamik keevitamise ohutusriske tuleneb kokkupuutest suure kuumuse, UV-kiirguse, intensiivse valguse ja keevitusprotsessides tekkiva suitsuga. Keevitusaurud kujutavad endast ohtu keevitajale ja kõigile, kes jagavad sama tööruumi. Enamikku kutsehaigusi põhjustab korduv pikaajaline kokkupuude õhusaastega, kuid isegi tõsine ühekordne kokkupuude ohtliku ainega võib kopse kahjustada.

Kemppi võtab oma kasutajate tervist ja ohutust tõsiselt, sest mõõtmiste tulemusena on teada, et üldiselt suudab üks keevitaja toota ühes tunnis kuni 40g suitsu, 8 tunnise vahetusega seega kuni 320g. Samas hingab inimene 8 tunni jooksul u. 4000 L õhku. Suits ja gaasid võivad põhjustada kergemal juhul hingamisteede ärritust, suuremas kontsentratsioonis aga kopsuhaigusi, pikema perioodi puhul isegi vähki. Samuti on millegi pärast siiani levinud arvamus, et tavalise süsinikterase ehk nö musta materjali keevitamisel ei teki kahjulikke sisse hingatavaid osiseid või gaase. On leitud seos keevitustööde ja Parkinsoni tõve vahel, mida põhjustab eelkõige magneesium. Kokkuvõttes tähendab keevitussuitsu sissehingamine seda, et töötajatel hakkab esinema haigusepäevi ja sellisel juhul ei saa nad olla ettevõttele kasulikud.

Kuna tavaliste tolmumaskide/respiraatorite kasutamisel filtreerivad need ainult kuni kaitseklassi FFP1 korral 75% ja klassi FFP2 korral 89% õhus leiduvatest mehaanilistest osakestest ning neid tuleb tihti vaheda, on keevitustöödel igal juhul mõistlikum ja rahaliselt kasulikum kasutada ülerõhumaske ehk ventileeritavaid keevitusmaske, mis ei lase saastel jõuda keevitaja maski alla.

Beta 90 XFA komplekt on kergemat maski eelistavale keevitajale, lihvimiseks saab isetumeneva filtri maski peast võtmata üles tõsta, mille alla jääb nägu kaitsev klaas. Siinkohal on oluline, et mask kaitsebki ainult sel ajal, kui see peas on. Samas annab maski alla puhutav ülerõhk keevitaja näole ka jahutust.

Maskidele ja puhuritele on saadaval ka lai valik lisavarustust: erinevad akud, aktiivsöe ehk gaasifilter, suurendusklaasid, kaelaja peakaitsed jne.

Kemppi keevitustoodete ja ‐lahenduste ametlik autoriseeritud esindaja Eestis:

RKR Seadmed OÜ info@rkrseadmed.ee    tel. 6 835 235

www.rkrseadmed.ee