Kaarel Aus

KredExi ettevõtlusosakonna juht

Kõikjal Eestis loovad töökohti ja lisandväärtust majandusse ettevõtjad, kes on milleski edukad. Selle taga on tegusad naised ja mehed, kes on näinud mingis konkreetses valdkonnas  ja kohapeal pakutavates võimalustes potentsiaali. Need kõik on särasilmsed ja teotahet täis inimesed, kel üsna sageli mingilaadne puutumus selle paigaga, kus ettevõte toimetab.

Paljuski on just nende ettevõtjate tegutsemistahe ning tegevuse laiendamine aidanud hoida ja arendada elu erinevates Eestimaa paikades. Teisalt püstitab maailm me ümber pidevalt uusi väljakutseid, kuidas olla edukas ka homme ja ülehomme. Mitte pelgalt viimase pisut enam kui pooleteist aasta jooksul, millele oma pitseri pannud pandeemia ja selle mõjud.

Samas potentsiaaliga ärisuundi jagub. Jagub ka ettevõtjaid, kes suudavad plaane ilma täiendava toeta ellu viia. Kuid on neidki, kel jääb heade plaanide elluviimisest puudu näiteks omavahenditest või tagatistest. Just siin saab toeks tulla KredEx ning piltlikult sellest viimasest künkast üle aidata.

Võtmeküsimus – plaanid ja vajadused

KredExi eesmärk riikliku finantsasutusena on luua võimalusi ettevõtluse ja ekspordi arenguks läbi kapitalile ligipääsu parandamise ja riskide maandamise. Seda siis, kui erasektor finantsteenuseid piisavas mahus tagada ei suuda. Meie eesmärk on aidata kasvada ja areneda ettevõtetel, kes soovivad saada senisest veelgi edukamaks. Just sellest põhimõttest lähtudes pakume ettevõtjatele terviknõustamist, mille eesmärk on selgitada välja tema plaanid, probleemid ja vajadused, et vajadusel KredExi teenuste abil täiendavat arengutuge pakkuda.

Olgem ausad, finantsteenused on oma olemuselt spetsiifilised ja seetõttu omajagu keerukad. Seetõttu tulebki KredEx ettevõtjale appi ning kaardistame terviknõustamise raames tema tulevikuplaanid ja senised probleemkohad, mida ettevõtja ise näeb. Tihtipeale võib välja tulla, et tegelik probleem on hoopis kusagil mujal, kui esmapilgul võib tunduda. Kitsaskohti võib olla erinevaid. Näiteks on mõned riskid maandamata. Või pole piisavalt omakapitali täiendavate investeeringute tegemiseks. Või takistab investeeringuid ja seeläbi laienemist piisava tagatise puudus. Võimalik, et tegelikult takistusi ei eksisteerigi, tuleb vaid tegutsema asuda.

Loomulikult, kõikide probleemide lahendamine meie võimuses pole, aga paljudele on lahendus olemas ning leiame just selle, mis on konkreetsele ettevõtjale sobilik.

Nõustamise eel juba taustatöö tehtud

Selleks, et suudaksime omaltpoolt nõustamisprotsessis tagada terviklikkuse, teeme enne füüsilist kohtumist ära vajaliku eeltöö. Haldur küsib nõustamisest huvitatud ettevõtjalt erinevaid materjale (á la majandusaruanded), et end firma käekäiguga kurssi viia ning lepib seejärel kokku konkreetse kohtumisaja. Kohtumisel endal räägitakse lähemalt, millised on tulevikuplaanid – kas ja millesse on soov investeerida, laieneda välisturgudele või koduturul jne.

Selle baasilt tutvustame KredExi pakutavaid lahendusi, kuidas kasvule ja arengule suunatud tulevikuplaane realiseerida. Samas ei koorma me oma ettevõtjast partnerit rääkides asjadest, mida tal vaja pole või mis talle ei sobi.

INFOKAST

KredExi terviknõustamine ettevõtetele

  • Eesmärk parandada kapitali kättesaadavust kasvu- ja arengupotentsiaaliga ettevõtetele.
  • Nõustamise käigus selgitame välja probleemid ja kitsaskohad finantseerimisel ning leiame võimalikud lahendused KredExi teenuste seast.
  • Võta huvi korral ühendust KredExi halduriga ja saada sooviavaldus terviknõustamisele registreerimiseks aadressil ettevotlus@kredex.ee.

*****

Eraldi lugu Tööstuslaenust

Tootmise laiendamisel toeks – tööstuslaen

Kindlasti on igaüks, kes mõtleb oma tootmise laiendamisele ja äri arengule mõelnud – kas ma selleks pangast ikka laenu saan ja on mul laenu saamiseks piisavalt omafinantseeringut?

Kujutame ette olukorda, kus ettevõttel on potentsiaali laiendada tootmist kaks korda – olgu näiteks uus tehasehoone, tootmishooned või protsessi 2x efektiivsemaks muutvad robotlahendused.

Isegi tellimused või õigemini kokkulepped partneritega tellimuste kasvatamiseks võivad juba olemas olla, aga see nõuab investeeringut. Ka pank on meelsasti laenu andmas, kuid soovib nt 40%  omafinantseeringut. Ja see võibki saada takistuseks – kas siis sul pole seda nõutud määral või siis sooviksid kasutada neid vahendeid muudel eesmärkidel. Siin tulebki appi Tööstuslaen, mis on KredExi poolne laen ettevõtjale finantseerimisprojekti omafinantseeringu osaliseks katmiseks. Tööstuslaen – finantskeeles allutatud laen – suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut.

Sisuliselt kõik ettevõtted, kes on tänaseks KredExi tööstuslaenu kasutanud, on tagantjärgi öelnud – see on geniaalne toode, mis teeb võimatu võimalikuks. Kui on hea äriplaan, pank on nõus laenu andma, omafinantseering on isegi olemas, aga natukene on puudu – koostöös pankadega anname täiendava tõuke, et kasvu ja lisaväärtust loov tööstusinvesteering ei jääks tegemata.

**

FOTOALLKIRI:

Eesti üks tuntumaid tööstusettevõtteid, poole toodangust eksportiv Haapsalu Uksetehas püstitas uue tootmishoone (fotol kõige parempoolsem) just KredExi tööstuslaenu toel. Foto: Uve-Rain Uusrand

***

Väike infokast:

Tööstuslaenu põhitingimused

  • Laenu sihtotstarve on investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse­; sellega kaasnevad otsesed kulud seoses tegevuse laiendamise, toodangu mitmekesistamise või tootmisprotsessi ümberkorraldamisega.
  • Laenusumma – maksimaalselt 2 miljonit eurot ja kuni 40% projekti maksumusest.
  • Laenu põhiosa maksetele kehtib kuni krediidi- või finantseerimisasutusega sõlmitud laenu- või liisingulepingu lõppemiseni maksepuhkus.

www.kredex.ee/tööstuslaen