Heas korras hoone väärtus püsib suur, selle küttekulud on väikesed ning tagatud on mõnus elu- ja töökeskkond. Kuidas hoida betoonelementidest korterelamu seisukorral silma peal ja millal on aeg maja renoveerida, selgitab hoonete ja rajatiste hermetiseerimisele spetsialiseerunud Suves Vuuk RENi OÜ juht Paavo Tammsalu.

Eestis võib raudbetoonelementidest monteeritud majad liigitada kahte ajajärku: nõukogude ajal ehitatud majad, mille elementide liitekohad on täidetud seguga, ja hooned alates 1993. aastast, mille vuugid on hermetiseeritud elastse massiga.

1992. aastal ja varem ehitatud elamutel tuleks kindlasti vuugid renoveerida, sest seal kasutatud segu ei ole elastne. Temperatuuri kõikumisel seinaelemendid kahanevad või paisuvad, kuid paraku ei liigu segu nende muudatustega kaasa. Nii tekivadki praod ja segu võib liitekohast isegi välja pudeneda. Selle tulemusel satub niiskus hoone konstruktsioonidesse ja peale vuukide saavad kahjustada ka majaelemendid. Niiskus võib tekitada ruumidesse tervisele ohtlikku hallitust ning pragudest ja aukudest sisse puhuv tuul alandab ruumide temperatuuri. Samuti on oluline vaadata üle akende ja paneelide liitumiskohad – kui need on jäänud pärast aknavahetust hermetiseerimata, tuleks seda kindlasti teha.

Kui maja on ehitatud aastatel 1993–2002, on hoone vuukides ning seina ja akna liitekohtades kasutatud tõenäoliselt juba elastset massi, mis aga hakkab juba vananema ja on mõistlik välja vahetada. Kui hermeetik jääb õigel ajal vahetamata, hakkab maja samamoodi lagunema nagu vanemad ehitised.

Eriti palju probleeme on aastatel 2003–2005 ehitatud hoonetel. Sel ajal muutis juhtivaid elastsete masside tootjaid oma tehase asukohta, millega kaasnes ebakvaliteetse materjali tulek turule. Materjali elastsus vuukides kadus mõne aastaga, muutudes kiiresti jäigaks ja rabedaks – selliste majade vuugid oleks hädavajalik kohe renoveerida! Seevastu alates 2006. aastast ehitatud majadel ei tohiks probleeme olla, sest Eestis saadaolev materjal on olnud kvaliteetne. Ja kui paigaldusfirma on teinud head tööd, saate nautida veel aastaid head elukeskkonda majas, mis peab vett ja tuult.

Kuidas vuuke remontida?

Enne vuugifirmaga lepingu sõlmimist tasub välja selgitada tööde hind ja üle vaadata ettevõtte varasemad referentsid. Kui kõik on korras ja hind sobib ühistule, algabki töö! Kõigepealt tuleb puhastada vuugid vanast segust, elastsest ainest ja tihendist kuni paneeli soojustuskihini. See on asja juures kõige vaevarikkam ja aeganõudvam töö. Kui vuugifirmad ei tee seda hoolikalt, on tulemus ebakvaliteetne, mis avaldub aga alles aasta pärast. Samuti tuleks kontrollida vuukide soojustust – kui see on puudulik, saab paigaldada soojustuseks ehitusvilla.

Paneeli servade vuugitavad pinnad peavad olema haljad ehk puhtad värvist, lahtistest osadest ja vanast materjalist. Seejärel paigaldatakse suletud pooridega ja vuugist 20–25% laiem põhjatihend, mis tagab vuugimassi paksuse ja õige kuju paigaldusjuhise järgi. Vuugitavad pinnad krunditakse selleks tööks ette nähtud alusvärviga, et paneeli ja massi vahel tekiks hea nakkumine. Tähtis on, et vuugimassi ei kantaks märja alusvärvi peale, vaid oodataks ära, kuni see on kuivanud.

Vuugimass paigaldatakse põhjatihendi peale nii, et vuuk saab ühtlaselt täidetud. Faasidega paneeli puhul paigaldatakse see faasi äärega võimalikult tasa. Faasideta paneeli puhul pannakse mass paneeli servast 5 mm sissepoole, et paneeli nõrgem pealispind ei hakkaks hästi nakkunud massi ja temperatuuri muutusega kaasneva paneeli kahanemise koosmõjul mõranema. Lõplik nakkumine tekib, avaldades hermeetikule silumispulgaga ühtlast survet. Kvaliteetne vuugiremondi tulemus näeb hea välja ja kestab aastaid.

Oluline on ka see, et iga töö jaoks oleks valitud õige materjal ja sertifitseeritud tooted, sest ainult nende abil saab kauakestva tulemuse. Vuukide renoveerimise hind oleneb peale materjalide ka töö iseloomust, milline on vuukide laius ja tõstemehhanismide maksumus. Iga objekt on erinev ja professionaalne vuugifirma ütleb tööde hinna pärast hoone seisukorraga tutvumist.

Suves Vuuk REN OÜ

Suves Vuuk REN OÜ on 2006. aastal loodud ettevõte, mis on spetsialiseerunud liidete hermetiseerimisele. Ettevõtte töötajad on hea teoreetilise ja praktilise kogemusega, peavad tähtaegadest kinni ning hindavad kvaliteetset tööd ja tulemust. Vuukide renoveerimist tellivad neilt nii korteriühistud, omavalitsused kui ka ettevõtted. Aastate jooksul on vuuke hermetiseeritud korterelamutel, eramutel, ühiskondlikel ja ärihoonetel (nt Tehnopolis, Maksu- ja Tolliameti uus maja, Tondiraba jäähall, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Rahvusraamatukogu) ning rajatistel (nt Tallinna teletorn, Vabadussõja võidusammas). Kõigile töödele annab Suves Vuuk REN viieaastase garantii.