Uksed Lukud

Kortermajade renoveerimise käigus tuleb uste valikul jälgida eelkõige seaduste nõudeid. Samas tuleb nõuetele vastava ukse valikul pöörata tähelepanu ka avatäite sobivusele oma vastupidavuse poolest.

Uste viimistlus on oluline, kuid teisejärguline. Alustada tuleb uste vastavusest nõuetele!

Korteritesse viivad uued uksed peavad kindlasti vastama tulepüsivusklassile EI 30 või mõne projekti puhul olenevalt korrusest klassile EI 60. See info on kirjas ehitus- või renoveerimisprojektis. Kui Päästeamet on teinud hoonele auditi, tuleb järgida ka auditis esitatud ettekirjutusi.

Millest lähtuda korteriuste valikul?

  • Kontrollige, kas vajate uksi tulepüsivusega EI 30 või EI 60.
  • Otsustage, kas võtate heliisolatsiooni poolest tavapärased uksed (Rw = 38 dB) või soovite veel helipidavamaid uksi (Rw = 42 dB, Rw = 44 dB).
  • Kui soovite muuta ukse avanemise poolt, kooskõlastage muudatused Päästeametiga, et vältida hiljem probleeme. Korteri uks ei tohi takistada teiste majaelanike väljapääsu mööda evakuatsiooniteid.
  • Miljööväärtuslikus piirkonnas või muinsuskaitse all hoone puhul tuleb uste profiilid, lõiked ja viimistlused kooskõlastada linnaosa valitsuses või Muinsuskaitseametis.
  • Valige ustele kohe ka lukustus. Kui vahetate korteriuksed välja koos välisustega, küsige juurde sarjastatud lukustuse võimalust. On mugavam kasutada ühte võtit, mis avab nii maja välisukse kui ka kindla korteri ukse.
  • Kui kortermaja koridorid on külmad ja jäävad külmaks ka pärast renoveerimist, on mõttekas paigaldada korteritele tuletõkke- ja heliisolatsiooniga uksed (Clima märkega).

Kuidas valida kortermajale välisuks?

  • Kui trepikojas on üle kuue korteri, ei ole soovitatav paigaldada puitkarkassil välisust. Mõistlik on panna metall- või alumiiniumuks, mis peab suuremale kasutuskoormusele paremini vastu.
  • Kui otsustate puitlengiga ja -karkassil ukse kasuks, pöörake tähelepanu lisadele. Roostevabast materjalist lävepaku kate ja löögiplaat ukselehe all servas suurendavad ukse vastupidavust.
  • Koos uksega tuleb kindlasti soetada korralik uksesulgur, mis ei jäta ust kunagi lahti ega lase seda ka tuule või füüsilise jõuga tagurpidi lüüa, mis tingiks lengi purunemise.
  • Mõelge kohe läbi ka lukustus. Kas uks peab ise lukustuma? Kas on vaja samale võtmele korteriuste lukusüdamikke?

Selleks et asjaajamine oleks lihtne ja küsimused saaksid kiire lahenduse, soovitame tellida nii välisukse kui ka korteriuksed koos lukustuse ja paigaldusega ühest ettevõttest, kes mõõdab, toodab, paigaldab ja annab ka dokumentatsiooniks vajalikud kaetud tööde aktid. Samuti on võimalike garantiitööde puhul palju kergem pöörduda ühe ja sama ettevõtte poole.

Uksed Lukud OÜ pakub tuletõkkega sise- ja välisuksi koos lukustuse ja paigaldusega üle Eesti. Avatäidete valik ulatub akendest siseusteni, mis vastavad nõuetele. Lisaks on võimalik tellida erilahendusi nii spoonide, värvide kui ka freeside puhul ning erineva mustriga kilpe ja liiste.

Uste valik ei pea olema keeruline. Pöörduge oma projektiga meie spetsialisti poole ja aitame teil valida õiged tooted!

Uksed Lukud OÜ