Paljud korteriühistud koguvad endiselt veearvestite näitusid vanamoodsalt paberil. Samas oleme järjest enam harjunud, et näiteks elektrinäidud liiguvad võrguettevõtte andmebaasi automaatselt. Miks tasub kasutada kaugloetavaid veearvesteid ja milliseid arvesteid eelistada, selgitab vee- ja soojusarvestite tootja Maddalena S.p.A toodete maaletooja Hekamerki OÜ esindaja Margus Kaasik.

Kaugloetavate veearvestite kasutusele võtmisel võidavad Kaasiku sõnul kõik osalised: tarbijal jääb ära tüütu pidev näitude kogumine ja edastamine, korteriühistule on näidud alati õigel ajal edastatud ning raamatupidaja saab mõõteraporteid mugavalt töödelda. Korteriühistutel tasub mõelda, kas tahetakse kõike veearvestitega seonduvat ise hallata või osta andmete kogumise ja töötlemise teenust. Kulud sõltuvad siin toodete valikust. Kui veenäitude kogumist haldab korteriühistu, tasub see esmalt suur investeering end juba mõne aastaga ära, võrreldes teenuse ostuga.

Juhtmevabale süsteemile tasub eelistada juhtmega süsteemi

Veemõõtjaid on lai valik: mehaanilised ühe- ja mitmejoalised veearvestid, keerulisema konstruktsiooniga väga täpsed kolbarvestid, turbiinarvestid, tehnoloogiliselt aegunud elektromagnetilised ning väga täpsed ummistusvabad ultraheli veearvestid.

Enamikus korterites on kasutusel nn vanad ehk B-täpsusklassiga mehaanilised veearvestid, mis mõõdavad usaldusväärselt alates vooluhulgast 30 l/h ehk 0,5 l/min. Paraku on sellistel veearvestitel suurem mõõteviga, eriti kui nad on paigaldatud horisontaalasendi asemel vertikaalselt. Vale paigalduse tõttu võivad mõõdikud eksida isegi enam kui kaks korda! Samas räägib mehaanilise veearvesti kasuks mitu eelist: lihtne konstruktsioon, töötab lisaenergiat kasutamata, piisav kvaliteet, soodne hind, lihtne loetavus ja mugav paigaldus.

Tavaveemõõtjad, kaugloetavad juhtmevabad ja kaugloetavad juhtmega süsteemid – siit leidub sobiv kõigile. „Kõigil neil kolmel lahendusel on omad plussid. Meie soovitame ühistutel kasutada hooldusvabamat juhtmega süsteemi. Raadiosüsteemid kestavad üldiselt kuni 10 aastat ja vajavad sõltuvalt tootjast seejärel patareide, veearvestite või andurite vahetust,“ annab Kaasik nõu. „Tegelikult soovitataksegi veearvestid iga 10 aasta tagant välja vahetada, samas seaduse järgi selleks kohustust pole.“

Arvestivahetusele vastupidine teema on aga taatlemine. „Taatlemine on taatluseeskirjadele vastav menetlus, mis hõlmab mõõtevahendi vastavuse kontrollimist mõõtevahendi tüübikinnituses toodud metroloogilistele omadustele ja mõõtevahendi märgistamist labori poolt. Ehk lihtsamalt öeldes saab taatlemisel teada, kui palju mõõtevahend veekulu arvestades eksib,“ selgitab Kaasik. Majandus- ja taristuministri määruse järgi on maja üldveearvesti taatlusperiood viis aastat. Korteri vee- ja soojusarvestite taatlus on vabatahtlik, taatluse vajaduse otsustab korteriühistu.

Kaughaldusesse saab liita ka maja üldveemõõtja

Lisaks korterite veemõõtjate kauglugeritele pakub Hekamerk lahendust ka maja üldveemõõtja ühendamiseks samasse lugemissüsteemi korterite veemõõtjatega. „Kuna kõik näidud on ühel ajal võetud, on ka veekadu peaveearvesti ja korterite näitude summa jaoks minimaalne,“ räägib Kaasik.

„Mainin seda, kuna üldveearvestid võivad kuuluda vee-ettevõttele ja nemad annavad vaid arvesti ning paluvad sisestada oma süsteemi näidu. Kui tahta panna seda nüüd lugemissüsteemi, tuleb lisada sinna majasiseseks või väliseks paigalduseks sobiv M-Busi andur.“

Smart Kit M-Bus on arenenud  andmelugemissüsteem, mis kogub andmeid M-Busi kasutavatelt seadmetelt, nagu vee-, soojus- ja elektriarvestid. Igapäevased lugemid salvestatakse ja on saadaval kuni 10 aastat. M-Busi kaugloetavad korterite veearvestid erinevad enamikust samalaadsetest, kuna veearvestile käib M-Busi moodul ehk andur eraldi peale. Selle eelis on, et kui veearvesti mehaaniline osa peaks ummistuma või viga saama, tuleb ainult see välja vahetada. Ja vastupidi – kui anduriga on probleeme, jääb veearvesti samaks ja vahetada tuleb vaid andur.

Teiste kokkulugemissüsteemidega võrreldes on Maddalena süsteemid, mida müüb ja vahendab Hekamerk, väga kasutajasõbralikud. Neid on väga lihtne seadistada ja kasutada.

Hekamerk OÜ on tegutsenud 15 aastat edukalt sanitaartehniliste toodete hulgimüüjana. Teeme  koostööd oma ala professionaalidega, pakkudes laias valikus vee-, kütte-, kanalisatsiooni- ja jahutussüsteeme ja nende komponente. Veearvestite valikul aitame leida igale korteriühistule sobiva lahenduse!

Rohkem infot leiab kodulehelt www.hekamerk.ee