Lõõride uuringuks tuleb varuda veidi aega ja kannatust

Lõõride uuringuid nõutakse järjest enam. Lõõre uuritakse spetsiaalse suitsu abil ja tehnika areng on avardanud korstnapühkijate tööpõldu ka lõõride uuringuni kaameraga.

Millal ja miks on vaja lõõre uurida?

Lõõre tasub uurida kaameraga siis, kui elamisse, kus varem ei ole küttekeha olnud, plaanitakse paigaldada näiteks kamin. Uuringu käigus teeb korstnapühkija kindlaks, milline lõõr on kaminast väljuvate suitsude jaoks sobivaim. Oluline on, et lõõr on terve ja kortermajas ei ole ülemise korruse naaber sellesse lõõri vahepeal oma kaminat või ventilatsiooni ühendanud. Ei soovi ju keegi pahandust, kus naaber tuleb ja teatab, et kogu teie kamina suits on leidnud tee tema korterisse. Kindlasti nõuavad kaameraga lõõriuuringut gaasikatelde paigaldajad.

Lõõride uuringut tellitakse majadele, kus plaanitakse suuremaid taastamis- ja korrastustöid. Neid töid tehakse kapitaalremondi käigus või siis, kui majas on tekkinud liiga palju probleeme ventilatsiooni ja tõmbega ning olukorda lihtsalt ei saa kauem ignoreerida. Ülevaate loomisel tuleb töötada nii lõõrikaamera kui ka suitsuga. See on parim meetod, et saada teada lõõride tehniline seisund ja teha kindlaks, millise korteriga on mingi lõõr tegelikult seotud. Tihtipeale on inimesed lisanud lõõridesse omavoliliselt nii kamina kui ka näiteks köögi sundventilatsiooni ühendusi. Mõni lõõriava, tihtipeale just ventilatsiooni oma, on aga koduse remondi käigus hoopiski suletud.

Kuidas töö käib?

Lõõride uuringuks kasutatakse erinevaid kaameraid. Enamasti on tegu väikese ja ümara kujuga kaameraga, mis on pika juhtme otsas. Kaamera pilti näeb kaamerakohvris oleval ekraanil. Uuematel kaameratel on olemas ka salvestamise võimalus, kuid selle kohta tasub enne töö tellimist korstnapühkijalt täpsemalt küsida. Samuti tasub kohe kokku leppida, kas töö tellija soovib salvestustest endale koopiat või kui kaua peaks korstnapühkija faile alles hoidma, et saaks vajaduse korral tellija küsimustele veel vastuseid otsida.

Töö käigus lastakse kaamera rahulikult igasse uuritavasse lõõri ja ekraanilt saab korstnapühkija tuvastada, kas lõõris on pigi, pragusid, ummistusi või võõrkehi. Lisaks saab ka aimdust, mitu teist lõõri ja millisel kõrgusel uuritavasse lõõri avaneb.

Suitsuga töötamine on tellijale veidi ebamugavam, kuid kindlasti mitte tervisele ohtlik. Samuti ei riku kasutatav suits ruume. Iga küttekeha ja ventilatsiooniava juures süüdatakse suitsuküünal. Katusel olev meeskonnaliige näeb täpselt ära, millisest korstnast ja lõõrist suits väljub. Tihtipeale selgub siis ka tõde, kas suits läheb sinna, kuhu peab, või suundub hoopis naabri korterisse.

Kortermaja suurema lõõriuuringu puhul on vaja ka maja originaalprojekti. Just vanemates majades on tehtud aja jooksul tihtipeale erinevaid ümberehitusi ja lõõride kasutusotstarvet on iseseisvalt muudetud. Originaalprojekt aitab lahti seletada küsimusi, mis võivad tekkida uuringu käigus.

Küsi täpsemat infot telefonil 5807 2581 või kirjutades aadressile info@potipoiss.ee.