Töötajaid leida ja koolitada on kulukas. Uuri, kuidas saab aidata töötukassa!

Vajadus eri ametite ja oskustega töötajate järele muutub ettevõtetes pidevalt. Uued töökohad nõuavad teistsuguseid oskusi, võrreldes varem omandatuga. Kas mäletate veel raamatupidaja töölauda 30 aastat tagasi? Väärikal kohal oli seal arvelaud, mille kasutamist õpetati koolis – nüüdseks täiesti kasutu oskus. 

Eksperdid leiavad, et töö iseloom on hakanud muutuma. Selleks, et majandus areneks, tuleb üle vaadata töösuhted ja -korraldus ning viia kokku töötajate vajadused ja oskused. Töötajad peavad olema valmis kohanema ja uusi oskusi õppima ning tööandjad peavad leppima olukorraga, kus „valmis“ töötaja leidmine on aina keerulisem.

Töötajate leidmiseks on mitu võimalust. Kõige lihtsam on panna töökuulutus töötukassa portaali. Kuulutuse sisestamise käigus näeb tööandja kohe, kui palju on tema tööpakkumisele töötukassa andmebaasis sobivaid kandidaate. Töötukassa andmebaasis on üle 30 000 CV. Kui sobivate oskustega töötajaid siiski ei leita, tasub mõelda, kuidas saaks inimesi ettevõtte vajaduste järgi välja koolitada.

Töötukassa koolitustoetused on abiks töötajate värbamisel ametitesse, mille tähtsus lähiaastatel suureneb ja kus napib sobiva väljaõppega töötajaid. Siinjuures teeb töötukassa koostööd Kutsekojaga, kes koostab valdkondlikke ülevaateid tööjõu- ja oskuste vajadustest (OSKA uuringud). Koolitustoetust saavad taotleda tööandjad, kes on otsinud sellistele ametitele töötukassa portaali kaudu töötajaid, kuid pole vajalike oskustega inimesi leidnud.

Seda võimalust on kasutanud näiteks spooni- ja vineeritööstus Estonian Plywood AS Jõgevamaal. Ettevõte loodi juulis 2017. Esimese vineerplaadi valmimiseni kulus umbes kaks aastat. Selle aja sisse mahtus tehase ehitus koos projekteerimisega ning personali-, ostu-, müügi-, kvaliteedi- jt projektide elluviimine. Nüüdseks ollakse ehitustegevuse ja seadmete paigaldusega lõpusirgel ning keskendutakse töötajate väljaõppele ja tehase tootmisvõimsuse kasvatamisele. Töötajaid on praegu umbes 150.

Estonian Plywood värbas oma tehasesse tootmise töötajaid ja tootmisseadmete tehnikuid. Kokku on töötukassa toetanud Estonian Plywoodi sel aastal 103 töötaja koolitamisel. Koostöö töötukassaga algas ühest telefonikõnest – töötukassa spetsialist võttis ettevõttega ühendust ja tutvustas koolitustoetuse võimalusi. Ettevõtte juhid rõhutavad, et just koostöö oma piirkonna tööandjate konsultandiga on võti, mis aitab üle nii mõnestki esmapilgul ehmatavast bürokraatiatõkkest. „Kõige mugavam oli taotleda toetust e-keskkonnas. Kui tuligi ette tehnilisi tõrkeid, tulid töötukassa spetsialistid alati appi ja aitasid takistustest edasi liikuda. Meeldiv üllatus oli töötukassa hindamiskomisjoni menetlus- ja otsustuskiirus,“ võtavad ettevõtte juhid kokku oma kogemuse. Nad lisavad: „Soovitame kindlasti süveneda toetusvõimalustesse ja vestelda avameelselt oma piirkonna tööandjate konsultandiga, kes aitab taotlust ette valmistada ja toetab ka hiljem aruandluse juures. Kuna töötukassa koolitustoetuste määrad on piisavalt ahvatlevad, tasub leida need paar päeva, et teemasse süveneda ja projekt käima saada.“

Tallinna Tehnikaülikool koostas Estonian Plywoodi töötajatele spetsiaalselt neile mõeldud spooni- ja vineeritootmise baaskoolituse. Kuus rühma on töötukassa toel juba koolitatud ja teadmiste kontrolli läbinud. Kuna enamik Estonian Plywoodi töötajatest ei ole varem spooni- ja vineeritootmisega kokku puutunud, võimaldab baaskoolitus igal töötajal ka suuremat pilti näha ja märksa kiiremini tööle hakata. Kuna töötajate täienduskoolitus on tehase käivitamise faasis riigi poolt osaliselt finantseeritud, jätab see ettevõttele rohkem ressursse uute koolituste kavandamiseks ja täiendõppe tellimiseks.

Töötukassa toetab väljaõpet, mille puhul tuleb töötajat koolitada vähemalt 80 akadeemilise tunni ulatuses. Koolitused peavad toimuma ühe aasta jooksul.

Töötukassa kompenseerib tööandjale töötaja koolituskulu, palgakulu koolitusel osaletud aja eest (tunnitöötasu alammääras) ja koolitusel osalemisega seotud sõidukulud. Ühe töötaja kohta hüvitatakse üldjuhul kuni 50% eespool nimetatud kuludest, kuid mitte üle 1250 euro. Kui uus töötaja leitakse töötukassas registreeritud töötute hulgast, hüvitatakse 100% koolitusega seotud kuludest, kuid mitte üle 2500 euro töötaja kohta. Töötajaga tuleb sõlmida tähtajatu või vähemalt kuuekuuline tööleping. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust.

Otsus toetuse saamise kohta tuleb 3–4 nädala jooksul. Esialgu kannab tööandja kõik koolitusega seotud kulud ise. Koolitustoetust makstakse tööandjale kuluaruande alusel.

Koostöös töötukassaga on Estonian Plywoodil plaanis korraldada oma tootmismeeskondadele rühmanõustamisi koos karjäärinõustajaga. Selle käigus saavad meeskonnaliikmed üksteisega paremini tuttavaks, selginevad organisatsiooni väärtused ja luuakse ülevaade hetkeolukorrast: mis on hästi, millised on töötajate ootused ning mis vajab muutust isiklikul, meeskonna ja organisatsiooni tasandil.

Riina Kurg

Eesti Töötukassa teenusejuht

Lisainfo:

  • Täpsemad tingimused koolitustoetuse taotlemiseks leiate töötukassa kodulehelt Tööta ja õpi Rubriigist