Tehnikakõrgkool ootab spetsialiste täiendkoolitustele ja ettevõtjaid koostööle

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) on tehnikaalase rakenduskõrgharidusõppe eestvedaja Eestis. Õppekavadest on esindatud robotitehnika, masinaehitus, elektritehnika, tootmine ja tootmiskorraldus, autotehnika jt. Õppetöö on tihedalt seotud praktikaga ja lõimitud töömaailmaga ning kooli vilistlaste tööhõive on püsivalt väga kõrge. Lisaks tasemeõppele pakub TTK täiendkoolitusi spetsialistidele ja juhtidele ning aitab kujundada igale õppijale parimat personaalset õpiteekonda.

„Pakume tehnikaharidust, tasemeõpet, täiendkoolitusi. Samuti koolitusi ettevõtete vajaduste põhjal ja riiklike tellimuste raames väga erinevatel teemadel alates CNC-keskuse juurutamisest ja robotite programmeerimisest kuni metallitöötluse, keevituse, koostetööde ja logistikani,“ loetleb Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeosakonna juhataja Kaire Eerik.

Lisaks enda maja kõrge kvalifikatsiooniga koolitajatele kaasatakse professionaale ka väljastpoolt. „Riikliku kõrgkoolina ei saa me katsetada ega oma mainega riskida, vaid pakume parima tasemega koolitusi. Kuna laborite suurus ja õppevahendite hulk on limiteeritud, ei paku me massõpet, vaid paindlikke koolitusi, mille elementaarne osa on praktika. Seetõttu toimuvad meie koolitused kontaktõppena,“ nendib Eerik.

TTKLabor aitab teha tootearendust ja modelleerida ettevõtte protsesse

TTK on partner era- ja avalikule sektorile nende arengu edendamisel ja uuenduste elluviimisel. Tallinna kesklinnas asuv õppehoone ja laboribaas on avatud ka ettevõtetele rakendusuuringuteks. Kaasaegsed tööstus 4.0 logistika, tööstusautomaatika, elektritehnika, virtuaalehituse jt laborid suudavad pakkuda ettevõtjale lahendusi nii projekteerimises, tootmises kui ka tarneahela juhtimises.

„Üks osa meie võimalustest on aidata ettevõtteid koolituste kaudu, olgu need kalenderkoolitused või spetsiaalselt mõne ettevõtte jaoks kokku pandud „rätsepa“-koolitused. Teine osa on tootmis-, tööstus- ja tarneahelalahenduste leidmine, kui ettevõtte oma töötajatel jääb oskusteavet väheks. On ettevõtteid, kes soovivad muuta oma tootmist ja tarnet tõhusamaks, kuid on aru saanud, et pelgalt roboti lisamine ei pruugi probleeme lahendada, vaid liigutab lihtsalt pudelikaela mujale. Meie aga pakume ettevõtete inseneridele võimalust tulla laboritesse oma ideid katsetama, tootearendust tegema ja ettevõtte protsesse modelleerima,“ selgitab TTK tööstus 4.0 labori projektijuht ja elektritehnika õppekava juht Kristo Vaher.

Ta lisab, et TTK on aidanud teha praktilisi katsetusi ja teoreetilisi analüüse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, aga ka ettevõtete enda rahastusel. „Meie praktikabaas on väga hea: näiteks tööstusautomaatikalaboris on võimalik läbi mängida kõik tootmisprotsessid ja liita sellele logistikalabori võimalused ehk toote tarneahel alates tootmisest koos analüütikaga kuni lõpptarbijateni jõudmine koos tehastevahelise logistikaga. Modelleerime terveid tehaseid, mida saab virtuaalreaalsusprillide abil juba enne valmimist „läbi käia“.“

Eeriku sõnul on tihe koostöö ettevõtetega toonud arusaamise, et nii ehitus- kui ka masinaehitusvaldkonnas on näiteks hetkel päevakorral tõsta töötajate kvalifikatsiooni arvutioskusega. „Head programmid, 3D oskused ja CAD-i valdamine on inseneri töö võti, mis aitab töökeskkonda ja tooteid paremini mõista. Ettevõtete arengupiduriks on kahjuks kvalifitseeritud tööjõu puudus, sest liiga vähe noori suundub õppima tehnikaaladele. Aga meie saame ettevõtteid aidata, koolitades olemasolevaid inimesi ja tõstes nende kvalifikatsiooni. Kui teie ettevõtte kasv pidurdub või seisab tehniliste lahenduste taga, tuleme meie appi!“     www.ttk.ee

Tallinna Tehnikakõrgkool pakub õpet kuues instituudis:
  • tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas
  • teeninduse valdkonnas transporditeenuste õppesuunal
  • ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas ärinduse ja halduse õppesuunal
  • tervise ja heaolu valdkonnas heaolu õppesuunal