Eesti tootmisettevõtetel on viimane aeg tootlikkust suurendada ja ressursisäästlikumalt majandada, milleks annab hea võimaluse tööstuslaen, tõdeb Valgamaal tegutseva Finlaidi OÜ tootmisjuht Siim Abroi. Viimasel aastal on ka KredExi andmetel ettevõtete huvi käenduste ja laenude, sealhulgas tööstuslaenu vastu üldiselt kasvanud.

kredex

„Pikaajalised tööjõukulude prognoosid näitavad selgelt, et tootmistegevus tuleb kiiresti automatiseerida ja mehhaniseerida, ennetamaks riske. Sellest tekkis ka meie ettevõttel otsene vajadus võtta tööstuslaen,“ tõdeb Finlaidi tootmisjuht Siim Abroi. Ta lisab, et üldiselt on Eesti tootmisettevõtetel viimane aeg suurendada oma tootlikkust ja vähendada inimtööjõu mahtu. „Analüüsides, kuidas muutub turg, areneb tehnika, suureneb tööjõupuudus ja muutuvad töötegemise viisid, tuleb juba praegu võtta kiiresti kasutusele uued automaatikalahendused, nii toormaterjalide kui ka tööjõukulu vähendavad tööprotsessid ja -seadmed,“ kirjeldab Abroi tööstuslaenu võtmise vajadust.

Finlaid otsustas uuendada aastatel 2020–2022 oma tootmisliine, et tagada ressursisäästlikkus ja suurendada tootlikkust. Eesmärk oli säästa väärtuslikku toorainet ca 10% ning toota olemasolevate seadmete ja tööjõuga sealjuures 40–60% enam. „Sattusime taotlema oma investeeringule laenu just viiruskriisi alguses, mil nii mõnegi panga hinnangul olevat justkui apokalüpsis saabunud ja valmisolek laenu anda oli väga väike,“ märgib Finlaidi tootmisjuht. „Õnneks hinnati SEB-s olukorda pragmaatilisemalt ja saime investeeringuga edasi liikuda. Koostöös KredExi tööstuslaenuga saime olulise investeeringu ka lõpuks ellu viia.“

Taotlusprotsessi iseloomustades ütleb ettevõtte esindaja, et alguses tundusid KredExi tingimused keerukad, kuid koostöös panga ja sihtasutuse inimestega said vajalikud andmed kiiresti nõutud mahus õigesti vormistatud. „Positiivne vastus tuli võrdlemisi kiiresti, seega kokkuvõttes sujus kõik kenasti,“ lausub Abroi. Ta toob küll komistuskivina esile eelduse, et esialgu soovivad kõik finantseerivad pooled teiste osaliste kinnitust eeltingimusena enda positiivse otsuse langetamiseks. Aga kuna kõik pooled andsid kinnituse, ei osutunud see mingisuguseks takistuseks. „Taotlusprotsess ise käis juba moodsale ja koroonaajastule kohaselt e-kanalite kaudu, justkui inkognito. Lõppkinnitus toimus notaris, korraks osalisi põgusalt üle maskiserva silmitsedes,“ muigab Abroi.

Tööstuslaen on ettevõttel nüüdseks juba edukalt investeeritud. Seadmete hanked on tehtud ja ka vastavad lepingud sõlmitud. „Kuni kaheaastase tarneajaga tootmisseadmed on tootja tehases komplekteerimisel ja jõuavad peagi meieni. Sel aastal plaanime need ka juba kasutusele võtta,“ ütleb Finlaidi tootmisjuht. „Positiivse kommentaarina lisan, et piisava argumenteerituse ja põhjendatuse korral finantseerib KredEx ka kasutatud seadme ostu, juhul kui on olnud õnne selline sobiv seade leida.“

Finlaid OÜ on 2002. aastal asutatud höövlitööstus Valgamaal Sangastes. Ettevõte toodab ja müüb põhjamaisest okaspuusaematerjalist ehitus- ja viimistlusmaterjali. Põhilised tooted on sise- ja välisvoodrid, põranda- ja terrassilauad ning distantsliistud.

Infokast:

KredExi ja EASi ühendasutus pakub ettevõtetele järgmisi laene ja käendusi:

  • Tööstuslaen ­– mõeldud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute omafinantseeringu kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega.
  • Stardilaen – mõeldud kuni kolm aastat tegutsenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele oma ettevõtte investeeringute ja/või käibevahendite rahastamiseks.
  • Laenukäendus – aitab, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puudub tal piisav tagatis või tegutsemisajalugu.
  • Ekspordilaen – mõeldud Eestis toodetud kaupade ja teenuste eksporditehingute rahastamiseks ja välisostjale pika maksetähtaja pakkumiseks.
  • Kapitalilaen – mõeldud tegevusteks, mille eesmärk on toetada oma ärimudeli toimimist tõestanud kiire arengupotentsiaaliga ettevõtte edasist kasvu.

Vaata lähemalt: https://www.kredex.ee/et/teenused/ettevotte/

Tulemas on uued, ettevõtete arengut ergutavad meetmed

Kaarel Aus

KredExi ja EASi ühendasutuse ettevõtlusosakonna juht

Eesti heaolu kasv ja majanduslik edu sõltuvad meie ettevõtluskeskkonna seisundist ning ettevõtjate valmisolekust panustada energiat, aega ja raha. Isegi kui esimesi tihti jagub, võib ettevõttel nappida raha või selle saamiseks vajalikke garantiisid. Sellisteks puhkudeks pakub KredExi ja EASi ühendasutus ettevõtjatele laenu- ja käendusvõimalusi.

Hetkel pakume ettevõtetele kuut laenu- ja käendusvõimalust, sõltuvalt ettevõtte arengufaasist, tegutsemisvaldkonnast ja probleemist, mida on vaja lahendada. Näiteks kapitalilaen on mõeldud oma ärimudeli toimimist tõestanud kiire arengupotentsiaaliga ettevõtetele, et laieneda ja suurendada oma konkurentsivõimet veelgi. Seevastu stardilaen on mõeldud alles alustanud väikeettevõtjatele investeeringute või käibevahendite rahastamiseks.

Kuna keskkond ja ettevõtete vajadused muutuvad väga kiiresti, oleme sellest lähtuvalt uusi teenuseid kujundamas ja valmis nendega lähiajal turule tulema. Nii käivitub märtsis regionaallaen, mis on mõeldud omafinantseeringu toetamiseks investeerimisprojektidele väljaspool Tallinna ja Tartut. Samuti on kavas osaliselt pikendada viiruskriisi ajal ellu kutsutud erakorralisi meetmeid, võttes arvesse, et peale COVID-19 on ettevõtjate likviidsust mõjutanud halvasti ka energiakriis. Kriisimeetmed taasavame kohe, kui oleme saanud selleks vajaliku riigiabiloa Euroopa Komisjonilt. Info kriisimeetmete kohta avaldame asutuse kodulehel.

Mõistetavalt ei ole sobivaid võimalusi alati lihtne leida. Seega soovitan ettevõtetel esmalt tutvuda asutuse kodulehel toodud teenuste kirjelduste ja nende täpsemate tingimustega. Soovi korral pakume ettevõtjatele nende vajaduste väljaselgitamiseks ja neile sobivate finantsinstrumentide tutvustamiseks terviknõustamist. Selleks et nõustada terviklikult, teeme enne kohtumist ära vajaliku eeltöö. Haldur küsib nõustamisest huvitatud ettevõtjalt eri materjale, et end ettevõtte käekäiguga kurssi viia, ja lepib seejärel kokku kohtumisaja. Kohtumisel räägime juba lähemalt, millised on tulevikuplaanid – kas ja millesse on soov investeerida, kas soovitakse laieneda välisturgudele või areneda koduturul jne. Seejärel saame pakkuda ja tutvustada võimalikke lahendusi. Nõustamisele registreerumiseks anna oma soovist teada, kirjutades aadressile ettevotlus@kredex.ee.